Z fakulty

5. ročník konference úspěšných žen

Studentská unie UK - 16. Duben 2014 - 13:09

V pátek 25. dubna se uskuteční 5. ročník Equal Pay day. 

Co je Equal Pay Day?

Equal Pay Day, nebo-li den rovnosti příjmů pro obě pohlaví je celosvětovou akcí. Nejde jen o ukazování rozdílů mezi platy žen a mužů. Jde o motivaci! O motivaci, která ženám pomůže k tomu, aby se naučily prosadit, znát svou cenu a nebály se říci, za kolik jsou ochotny pracovat. A není to rozhodně jen o platech.

Akci pořádá nezisková organizace Business and Professional Women (www.BPWcr.cz)

Pro více informací navštivte webové stránky: www.epdcr.cz

 

 

Kategorie: Z fakulty

Chybí Vám skripta? Napište si je!

Fakultní popularizační rubrika - 16. Duben 2014 - 10:33
Skupina osmi Ph.D. studentů, z nichž sedm studuje, nebo donedávna studovalo na Přírodovědecké fakultě UK v Praze, vydala v roce 2012 knihu s názvem Ochrana přírody z pohledu biologa – proč a jak chránit českou přírodu. Autoři v ní nabízejí vlastní, samostatný a moderní pohled na danou problematiku a pro mnohé bude možná překvapivé zjištění, že ochrana přírody je z biologického hlediska komplexní vědní obor s mnoha přesahy do dalších disciplín, založený na mnohaletých studiích. Čtenář se seznámí se současným stavem přírody, procesy, které v ní probíhají a které ji ovlivňují, postupy, které se používaly a používají včetně příkladů toho, k jakým (ne)úspěchům vedly. A především se dozví, proč je třeba vůbec přírodu chránit. Pro laickou veřejnost pak jistě budou novinkou například informace o tom, která stanoviště jsou v současnosti nejvíce ohrožena nebo to, že často zdánlivě drastické zásahy mohou sloužit k zachování četných společenstev a naopak přespřílišná snaha o obnovu některých území do „původního stavu“ může způsobit velké ztráty biodiverzity. To, co publikaci odlišuje od ostatních, je netradiční zpracování, zaměření na Českou republiku a uvedení mnoha současných lokálních příkladů, problémů založených na vlastních pozorováních, výzkumu a zkušenostech autorů.

Východoevropský kongres 2014 na Vysočině a předcházející PreERC Víkend v Praze (pořádaný EGEA Praha)

Studentský web PřF UK - 15. Duben 2014 - 21:53
Studentský životStudentské spolky

PreERC Weekend v Praze a okolí

 

O víkendu 29. – 30. března 2014 se v Praze a okolí konala další mezinárodní akce pod hlavičkou EGEA Praha, tentokrát při příležitosti Východoevropského regionálního kongresu studentů geografie – Eastern Regional Congress, který byl letos pořádán brněnskou entitou v malebné české krajině v okolí Zderaze. Několika návštěvníkům kongresu se pravděpodobně obrázky naší krásné vlasti tak zalíbily, že se rozhodli dorazit do Čech o tři dny dříve a tuto dobu strávit s námi v okolí a centru Prahy.

Všichni jsme se postupně sešli v pátek večer na bloku 12 strahovských kolejí, kde se hosté ubytovali, něco málo pojedli a po velmi stručném brífinku a seznámení jsme se vydali na večerní procházku ztemnělými Petřínskými sady s krátkými zastávkami u Strahovského kláštera a na Loretánském náměstí na Hradčanské náměstí, kde se všichni (i mnozí Češi) rozplývali nad pohledem na noční nasvícenou Prahu. Po krátké zastávce jsme se kolem Petřínské rozhledny vraceli zpět do areálu strahovských kolejí a zahraniční studenti se, unaveni po cestě do Prahy a po krátké (nakonec více než dvouhodinové, pokud si dobře pamatuji) procházce, ukládali ke spánku.

Sobotní dopoledne bylo ve znamení City Game. Odehrávala se dle slov organizátorů „v bližším i vzdálenějším okolí Karlova mostu,“ a zahraniční studenti (a já, aby měly všechny skupiny stejně členů a hra tedy byla „naprosto fér“) při ní navštívili Klementinum, židovské město, Staroměstské náměstí, Václavské náměstí, Národní třídu, Střelecký ostrov, Sovovy mlýny a Malou Stranu. Po typickém českém obědě (vepřo-knedlo-zelo a bramborová polévka) jsme si prohlédli univerzitní botanickou zahradu, albertovské stráně a areál Albertova a na večeři jsme zapadli ke Trajcům. Tím však nebyl seznamování se s českou hospodskou kulturou konec, neboť jsme se po večeři přesunuli do hospůdky Zlý časy, kde jsme čile ochutnávali typická i netradiční česká piva.

Neděle byla ve znamení výletu do vzdálenějšího okolí Prahy. Za vcelku přijatelného počasí jsme totiž podle plánu vyrazili na hrad Křivoklát. Typickou českou lokálkou (zahraniční se divili, že jedeme tak pomalu a že to tak „drncá“) jsme dojeli do Roztok u Křivoklátu a odtud se potom po svých vydali na hrad Křivoklát. Prohlídka byla zajímavá a i našim hostům se, i přes vcelku bídnou angličtinu místního průvodce, velmi líbila. Poté jsme se vrátili vlakem do Berouna a prohlédli jsme si náměstí, městské opevnění a medvědy na Městské hoře a nakonec jsme navštívili místní rodinný pivovar Berounský medvěd. Exkurze byla velmi zajímavá (myslím, že nadchla i zahraniční účastníky) a večeře v pivovarské hospůdce taky chutnala. Po návratu do Prahy jsme zapadli do další hospody (aby cizinci poznali Českou republiku se vším, co k ní patří), tentokrát do tradičního „geografického zařízení,“ do hospody U Voraře. No a od Voraře jsme se potom vydali na Strahov (někteří znavení výletem jeli tramvají a ti akčnější si ještě prošli noční centrum Prahy a relativně prázdný Karlův Most), aby většina nás, kteří v pondělí odjížděli na kongres, byli, jak se patří, použitelní a nezaspali výstup z vlaku.

Za všechny si troufám říci, že se akce velice vydařila (vyplynulo to z hodnocení zahraničních účastníků a my Češi přece nebudeme kritizovat svou práci, když jsme si to tak hezky naplánovali. :) Závěrem se ještě sluší poděkovat Geografické sekci Univerzity Karlovy v Praze za finanční podporu. 

Celá fotogalerie je dostupná zde:  https://plus.google.com/photos/114607552178507869411/albums/6001905056838292849

- Jakub Růžička; BFGG 1. ročník

20th EGEA EASTERN REGIONAL CONGRESS 2014

V době od 31. 3. do 4. 4. 2014 pořádala entita Brno Východoevropský kongres pro mladé studenty geografie z celé Evropy. Je to již potřetí, co se podobná akce uskutečnila v Česku. Kongres se konal na Vysočině v malé obci Zderaz, která se nachází JV od Pardubic a leží u hranice přírodní rezervace Toulovcovy Maštale. Akce se zúčastnilo 98 studentů ze 43 různých entit, celkem z 18 zemí. Já jsem měla tu čest reprezentovat Prahu.

                Program byl velmi obsáhlý, korespondoval s oficiálním tématem kongresu, které bylo Krajina - svědek času. Každý z nás si vybral jeden ze sedmi workshopů a tomu se poté věnoval během téměř celého týdne. Na výběr byly workshopy ze SG, FG i GIS (Impact of Climate Change, Mapping Time in GIS, Transformation Through Migration, Schenge Agreement a další).

                Ve středu se konala geografická exkurze, na výběr byla čtyři různá místa: Fyzickogeografická procházka PR Maštale, Kutná Hora (UNESCO), Výlet za poznáním různých typů Českého umění a  poslední, pro mě jasný výběr: sportovně laděná exkurze zaměřená na poznávání krajiny ze sedla jízdního kola. Odpoledne se ještě konaly tři odborné přednášky. O dlouhodobých změnách využití půdy v Česku promluvil doc. RNDr. Ivan Bičík, o dopravě ve městech mluvil Mgr. Daniel Seidenglanz z MU v Brně. A na závěr promluvil doc. RNDr. Petr Kubíček, který svojí zajímavou přednáškou přiblížil vývoj geografie v Česku od sametové revoluce a hlavně nás, příznivce EGEA, zaujal svými zážitky, protože právě on se podílel na pořádání 2nd annual EGEA congress v Praze (1990).

                Během čtvrtka byl na programu Regional Meeting a Regional Fair, kde se nejprve diskutovalo o akcích, které jednotlivé entity pořádají a poté o plánech do budoucna. Následovaly prezentace, kde každá entita přiblížila ostatním svoji činnost.

                To by bylo vše k oficiálnímu programu a teď něco málo k velmi oblíbenému večernímu programu. Mě jako „newbies“ mezi zkušenými „egeáky“ jednoznačně zaujal Cultural Fair, kdy všechny země připraví stoly se svými národními pochutinami a tekutinami. Ostatní chodí a ochutnávají všechno od domácí pálenky ze Záhřebu, borůvkového likéru ze Slovinska, hořících Mozartových koulí z Rakouska přes cosi oranžového z Nizozemska až po pivo z Rumunska apod. Všechno je vlastně překvapením, protože člověk nikdy přesně neví, co ochutnává :-)

                Z této akce jsem se vrátila plná skvělých dojmů, zkušeností a úžasných zážitků, bohatší o nové kamarády napříč celou Evropou. A to je ten hlavní důvod, proč jezdit na takovéto akce.

 

- Karolína Fenclová; BGEKA 2. ročník

EGEA
Kategorie: Z fakulty

Informace OPV - Výběrové řízení - výměnné pobyty LS 2014/2015

PřF UK - 15. Duben 2014 - 11:21

Zahraniční odbor RUK vypisuje výběrové řízení na výměnné pobyty v LS 2014/2015 v rámci meziuniverzitních dohod s následujícími univerzitami:

University of Miami, USA: 1 místo

Université de Montréal, Kanada: 3 místa

Universidade de Sao Paolo, Faculdade de Filosofía, Letras e Ciencias Humanas, Brazílie: 2 místa

Universidad de Chile: 1 místo

Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, Chile : 1 místo

Instituto Tecnológico de Zacatepec, Mexiko: 2 místa

K výběrovému řízení do USA předloží studenti v angličtině životopis ( s aktuálními kontakty: e-mail,mobil), motivační dopis, konkrétní studijní plán na vybrané univerzitě, doporučující dopis z katedry, aktuální výpis studijních výsledků za celé studium na VŠ ( může být v ČJ). studijní průměr na VŠ a doklad o jazykové způsobilosti.

Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení na RUK je 30.5.2014, fakultní termín 23.5.2014

Konkrétní podmínky týkající se přijímacího řízení a studia si studenti vyhledají na internetových stránkách univerzit. Podrobné informace k výběrovému řízení na stránkách RUK Studentská mobilita/Meziuniverzitní dohody: http://www.cuni.cz/UK-37.html

 

 

Vystavilo: oddělení podpory vědy kontaktní osoba: Věra Fojtíková mail: vera.fojtikova@natur.cuni.cz tel.: l. 1161
Kategorie: Z fakulty

Pozvánka na Děkanský sportovní den

PřF UK - 15. Duben 2014 - 10:55

HERNÍ  BLOK

1. BEACH  VOLEJBAL     9:00 - 11:00,  Hamrsport, Praha 10 - Záběhlice

Turnaj libovolně složených dvojic podle pravidel beach volejbalu. Startovné 50kč/tým. Sraz týmů                v 8:45 na kurtech. Přihlášky do 21.4.: Mgr. Jan Zachař, zachar1@natur.cuni.cz

 

2. FLORBAL     9:00 - 12:00 hala nafukovací víceúčelová SCUK

Hrací systém podle počtu přihlášených družstev, hraje se v počtu 4+1.

Prezence v 8:40, startovné za tým 50 Kč na místě, přihlášky do 22. 4.

Mgr. Lukáš Frantál,  frantal@natur.cuni.cz

 

3. VOLEJBAL     9:00 - 16:00 volejbalové kurty Albertov

Sraz na kurtech v 9 hod., začátek turnaje v 9:30 hod. Startují smíšená družstva, jedinou podmínkou jsou

dvě ženy na hřišti. Systém bude určen podle počtu přihlášených družstev. Startovné je 100,- Kč za družstvo. Přihlášky do 22. 4.: PaedDr. Aleš Ludvík,  ludvik@natur.cuni.cz

 

4. TENIS    11:00 - 14:00 tenisové kurty SCUK . V případě špatného počasí  hala SCUK.

Přihlášky do 21. 4. Hrací systém bude upřesněn podle přihlášených zájemců.

Informace: doc. RNDr. Svatopluk Matolín, DrSc., matolin1@natur.cuni.cz

 

5. FOTBALOVÝ TURNAJ   12:00 - 15:00 fotbalové hřiště SCUK

Přihlášky (název týmu, jméno kapitána) do 21.4. Podrobné informace budou zaslány mailem 22.4.

Mgr. Jan Zachař, zachar1@natur.cuni.cz

 

6. SOFTBAL    13:00 - 18:00, softbalové hřiště SCUK

Přihlášky družstev na místě, informace: Jan Novák,  novakj@natur.cuni.cz

 

7.  STREETBALL - Memoriál  Mgr. Miloslava  Rotta   středa 23. 4., centrální hala SCUK

Prezence 17:30 – centrální hala SCUK (hřiště B), začátek turnaje 17:45

Hrají družstva 3+2 (min.1 žena na hřišti). Herní systém bude stanoven podle počtu přihlášených družstev.

Herní řád podle modifikovaných pravidel streetballu

Přihlášky do 1.4.: PaedDr. Věra Schätzová, schatzov@natur.cuni.cz

 

FITNESS  AKTIVITY

SCUK - sál A1

8. POWERYOGA  (pokročilí)    8:00

Informace: Mgr. Kateřina Feitová, feitovak@natur.cuni.cz

 

9. POWERYOGA  (začátečníci)    9:15

Informace: Mgr. Kateřina Feitová, feitovak@natur.cuni.cz

 

10. CARDIO DANCE    10:45

Informace: Mgr. Klára Buzková, Mgr. Kateřina Feitová, feitovak@natur.cuni.czz

 

11. BOSU    11:45

Pozor! Na tuto lekci je nutná rezervace.

Informace: Mgr. Klára Buzková,  klara.buzkova@email.cz

 

SCUK - sál A2

12. PILATES    9:45

Informace: PaedDr. Věra Schätzová, schatzov@natur.cuni.cz

 

13. FITBALL   10:45

Informace: PaedDr. Věra Schätzová, schatzov@natur.cuni.cz

 

SCUK - sál A3 - úpolový

14. SM systém (pokročilí)    8:00

Informace: PaedDr. Miroslava Šafandová, ob@natur.cuni.cz

 

15. SM systém (začátečníci)    9:15

Informace: PaedDr. Miroslava Šafandová, ob@natur.cuni.cz

 

SCUK - bazén

16. VOLNÉ  PLAVÁNÍ     8:00 - 9:00

Mgr. Zdeňka Polová,  polova@natur.cuni.cz

 

17.  PLAVÁNÍ     12:00 - 12:45

Netradiční štafetový víceboj 4x25m / 4 členná družstva, 2 muži a 2 ženy/.

Informace: Mgr. Zdeňka Polová,  polova@natur.cuni.cz

 

18.  AQUA - FITNESS   12:45  -13:30

Informace: PaedDr. Věra Schätzová, schatzov@natur.cuni.cz

 

OSTATNÍ  SPORTOVNÍ  AKTIVITY

19. VODNÍ  TURISTIKA  Sjezd Sázavy v úseku Krhanice – Pikovice

Odjezd společně vlakem z Hl. nádraží v 6:55 směr Krhanice. Předpokládaný začátek splouvání 9:00

Informace a závazné přihlášky do pondělí 21. 4.

Mgr. Jan Novák,  novakj@natur.cuni.cz

 

20. LEZENÍ,  8:00 - 11:00, Chodov,  www.freesolo.cz

Informace: Mgr. Tomáš Kunst,  kunst@natur.cuni.cz

 

21. NOČNÍ  ORIENTAČNÍ  ZÁVOD  SMÍŠENÝCH  DVOJIC   19:00 - 24:00, SCUK

Přihlášky do 22.4. do 12:00 hodin

Přihlášky a rozpis závodu

Prezence 19:00 - 19:45 vstupní hala SCUK. Vyhlášení výsledků NOB a předání cen nejlepším v půlnoci. PaedDr. Miroslava Šafandová, ob@natur.cuni.cz

LETÁK

22. TÁBORÁK   SCUK  19:00 - 24:00, SCUK

Slavnostní  předání  sportovních  stipendií

Předání sportovních stipendií vybraným studentům Přírodovědecké fakulty se uskuteční

ve 13 hodin v zasedacím sále Sportovního centra UK v Hostivaři. Stipendia předá děkan fakulty Prof. RNDr. Bohuslav Gaš, CSc.

Katedra tělesné výchovy PřF UK

 

Kategorie: Z fakulty

Velký výprodej fakultních trik (středa 16.4.2014)

Studentský web PřF UK - 14. Duben 2014 - 15:48
Středa, 16 Duben, 2014 - 09:30 - 16:00Fakultní aktuality

Ve středu 16.4.2014 od 9.30 do 16.00 proběhne ve vestibulu budovy na Albertově 6 velký výprodej fakultních trik s panáčky, pečetí a elementy jednotlivých sekcí. Všechna trika budou k dispozici za 150,- Kč / ks (pánská i dámská). Jedná se o doprodej posledních kusů a jejich počty v jednotlivých velikostech jsou omezeny.

ovvvýprodej
Kategorie: Z fakulty

Studentský Majáles: předmajálesové dění startuje již dnes

UKáčko.cz - 11. Duben 2014 - 10:11
Druhý ročník Studentského Majálesu se kvapem blíží a stejně jako v loňském roce i letos nabídne předmajálesové dění bohatý program, zakončený party ve Studentském klubu.
Kategorie: Z fakulty

Easter evening for international students

Erasmus club - 11. Duben 2014 - 1:47
Tags: eastererasmus eveningpartyczech traditionsDate: Thursday, April 17, 2014 - 19:00 to 23:00

Spring is in full bloom and with it… Easter is coming!

But are you prepared for Czech Easter? Do you know what is ‘pomlázka’ and ‘kraslice’? Do you want to know how Easter is celebrated here in Czech Republic?

So come on the next Thursday - April 17th, from 7 p.m. in Chladič Club (map) and you will find out!

First we will screen a short presentation about origin of Easter and about a part of the huge variety of czech Easter traditions - you will see, some of them are really bizarre! And you will have a chance to experience some of these traditions by yourself.  A traditional technique of egg wax colouring will be demonstrated, with a possibility to decorate your own egg afterwards. And then… But that’s a surprise!

Come and you will see!

Czech Easter cakes included!

Where to find Chladic club

Chladic club, located in the basement of Hlavova 2030/8, near tram station Albertov (trams 6, 7, 18, 24). In the building arrows will be there to guide you to the Chladic club.

See map.:

http://mapy.cz/s/8NHY

PS: Both international and czech students are welcome!

Kategorie: Z fakulty

Další ročník Albertov slackline festivalu

Studentská unie UK - 10. Duben 2014 - 20:29

Dne 14.5.2014 se uskuteční další ročník skvělého Albertov Slackline festivalu. Bude potřeba mnoho dobrovolníků na pomoc s organizací festivalu. Sháním 2-3 zdravotníky a pak cca. 20 dobrovolníků, kteří pomohou v den konání akce (cca. od 11,00 hodin až do 20,00 hodin). Bude se jednat převážně o asistenci u slacklines (ale nebojte se, nechceme, abyste se předřeli) a ráno o nějakou výpomoc, jako třeba rozvěšení informačních cedulek. Odměnou vám bude dobrý pocit, tričko festivalu a občerstvení (něco na zub a pivo, popř. nějaké limo). Zájemci hlaste se (uveďte jméno, příjmení, telefon a velikost trika) na novotna@natur.cuni.cz

Veškeré info k dispozici zde: http://www.slackalbertov.wz.cz

 

 

 

Kategorie: Z fakulty

ENGLISH CAMP „On the road“ v Krkonoších

Studentská unie UK - 10. Duben 2014 - 20:16

ENGLISH CAMP "On the road" v Krkonoších

Naplánuj si léto – relax a angličtina v jednom!

Vyraž na English Camp s In-life!* krásné prostředí Krkonoš

* intenzivní výuka angličtiny

* skupiny rozdělené podle pokročilosti

* rodilí mluvčí z USA

* VŠ studenti

* sporty, výlety, výstup na Sněžku

* atraktivní večery

* táborák a ještě další nečekané věci…

Tohle všechno Tě čeká v jednom týdnu za přátelskou cenu, vydej se na cestu!Termín: 12.07.2014 – 19.07.2014

Cena:  2500,-  pro studenty (plná penze)

více informací na www.integritylife.org/cs/event/english-camp-road-v-krkonosich

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategorie: Z fakulty

Rada Unie vyhlašuje 2. ročník soutěže Moje šance

Studentská unie UK - 10. Duben 2014 - 12:45

Rada Studentské unie UK vyhlašuje již druhý ročník úspěšné soutěže Moje šance. 

Jejím cílem je pomoci s realizací nejlepšího studentského projektu, a to jak finančními, tak

propagačními nebo organizačními prostředky. 

 

Máš v hlavě spoustu nápadů, které bys chtěl realizovat? Oplýváš kreativitou, kterou bys chtěl

uplatnit? Plánuješ zorganizovat akci, o které víš, že bude mít úspěch, ale něco málo ti k organizaci

chybí? 

 

Napiš nám návrh svého projektu do 10. května 2014 na email soutez@suuk.cz a vyhraj pomoc k jeho

realizaci. K e-mailu připoj také vyplněnou přihlášku PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ

Jestli nad projektem stále váháš, přikládáme pro inspiraci video a fotogalerii Albertov Slackline

festivalu, který vyhrál první ročník soutěže Moje šance. 

https://www.prirodovedci.cz/video/albertov-slackline-festival-2013

http://www.slackalbertov.wz.cz/www/Albertov_slack/Galerie/Galerie.html 

 

Soutěž je i tento rok určena pro všechny studentky a studenty Univerzity Karlovy. 

Podmínky: 

• soutěžící musí být zapsán ke studiu na Univerzitě Karlově (v případě skupinového projektu musí alespoň polovina zúčastněných studovat na UK) 

• projekt musí mít souvislost s děním na UK

 

Odkaz na Facebook: https://www.facebook.com/events/303120719841580/

 

 

 

 

 

Kategorie: Z fakulty

Hříšná noc studentů FSV roztančila Plovárnu

UKáčko.cz - 9. Duben 2014 - 18:55
Do víru burleskní zábavy jste se mohli vrhnout na druhém ročníku Galavečeru Fakulty sociálních věd. Krajkou se nešetřilo, kostýmy ohromovaly nápaditostí a přišel i děkan.
Kategorie: Z fakulty

Stipendium pro postdoktorandy - Dánsko

PřF UK - 9. Duben 2014 - 16:05
Uzávěrka 30. dubna 2014
Kategorie: Z fakulty

Slovensko-český seminář věnovaný specifické výzvě programu Horizont 2020 - ERA Chair

PřF UK - 9. Duben 2014 - 15:55
Koná se v Bratislave v pátek 25. dubna 2014 od 13:00 hod. (registrace do 10. dubna 2014)
Kategorie: Z fakulty

Vyhlášení dvou výzev k předkládání žádostí o grant z EHP a Norských fondů 2009-2014

PřF UK - 9. Duben 2014 - 11:17
Biodiverzita, monitoring a změna klimatu - uzávěrka 2. června 2014, Pilotní studie a průzkumy pro CCS technologie - uzávěrka 16. června 2014 + pozvánka na školení - v Praze 14. a 28. dubna a v Brně 16. dubna
Kategorie: Z fakulty

Soutěž v oblasti energetických úspor - E.ON Energy Globe Award ČR

PřF UK - 9. Duben 2014 - 10:24

 

Dovolujeme si Vás informovat o možnosti přihlásit projekty studentů i pracovníků do světoznámé soutěže v oblasti energetických úspor – E.ON Energy Globe Award ČR, která se letos koná pod záštitou předsedy Akademie věd ČR, prof. Jiřího Drahoše. Projekty lze do soutěže přihlásit zdarma do 15. května 2014, nejlépe prostřednictvím on-line formuláře na webových stránkách www.energyglobe.cz, kde také naleznete podrobné informace o soutěži a jednotlivých kategoriích. Základní informace k soutěži a přihlášku naleznete také v příloze. http://www.energyglobe.com/cs_cz/eon-energy-globe-award-cr/pro-novinare/aktualne/aktualni-rocnik/

vystavilo: oddělení podpory vědy
v případě potřeby kontaktní osoba: Andrea Johnová
telefon: l. 1965
mail: andrea.johnova@natur.cuni.cz

 

Kategorie: Z fakulty

Stránky

Přihlásit se k odběru Katedra botaniky agregátor - Z fakulty Přihlásit se k odběru Katedra botaniky - All comments

RSS kanál

Powered by Drupal

Studentský web PřF UK