Z fakulty

Informace OPV - INFORMACE PRO ŽADATELE O GRANTY V RÁMCI OTEVŘENÝCH VÝZEV EHP A NORSKÝCH FONDŮ 2009 – 2014 - Informační systém CEDR-MF

PřF UK - 15. Květen 2014 - 11:20

Vážení kolegové,

rádi bychom Vás informovali o podávání grantů do výzev EHP a Norských fondů prostřednictvím Informačního systému CEDR Ministerstva financí.

https://cedr-fm.mfcr.cz/cedrnf/Views/Public/Default.aspx

INFORMACE PRO ŽADATELE O GRANTY V RÁMCI OTEVŘENÝCH VÝZEV EHP A NORSKÝCH FONDŮ 2009 – 2014 - Informační systém CEDR-MF

V níže uvedených programech, kde roli Zprostředkovatele programu vykonává Ministerstvo financí, bude nutné předkládat veškeré žádosti o granty pro individuální projekty v rámci otevřených výzev pouze elektronicky prostřednictvím informačního systému IS CEDR-MF - EHP a Norské fondy.
Jedná se o následující programy:

§  CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby/ Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu

§  CZ04 Ohrožené děti a mládež

§  CZ06 Kulturní dědictví a současné umění (v případě tohoto programu bude IS CEDR využit i pro projekty předkládané v rámci malého grantového schématu – MGS)

§  CZ08 Pilotní studie a průzkum technologií na zachycování a ukládání oxidu uhličitého (CCS)

§  CZ11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví

Registrace do CEDR:

Přihlašovací údaje vám na požádání poskytne Romana Hogenová ( kontakt viz níže).

Aktuálně otevřené výzvy

CZ02 – Biodiverzita, monitoring a změna klimatu a programu – do 2. června 2014 v 15 h.

CZ06 - programová oblast č. 16 – „Zachování a revitalizace kulturního dědictví“ do 20. června 2014 v 19.00 hod.

-  programová oblast č. 17 – „Podpora rozmanitosti v kultuře a umění v rámci evropského kulturního dědictví“ do 26. června 2014 v 19 hod.

CZ08 - Pilotní studie a průzkumy pro CCS technologie (zachycování a ukládání CO2) - Uzávěrka pro předkládání žádostí je 16. června 2014 v 15 h.


Bc. Romana Hogenová 
Tel.: +420 221 95 1164
E-mail: romana.hogenova@natur.cuni.cz

Kategorie: Z fakulty

Muž, který sází stromy, kino Aero, 15.5.2014

PřF UK - 15. Květen 2014 - 11:07

Diváci se díky filmu seznámí s krásami této jedinečné africké země, životem zde a uvidí, co se stane, když se jeden muž rozhodne obnovit horský mlžný les.

„Snaha Ernesta Vunana - muže, který sází stromy, je obdivuhodná. Jako vystudovaný ekolog jsem se pro jeho boj nadchnul a chtěl jsem mu v něm nějak pomoci," vysvětluje režisér Gálik svou základní motivaci k natočení filmu.vysvětluje režisér Gálik svou základní motivaci k natočení filmu. „Natáčení bylo příjemnou záležitostí a to, že film získal i ceny na festivalech, je pro mě velkým zadostiučiněním. Záchrana horských mlžných lesů je běh na dlouhou trať a já věřím, že i díky tomuto filmu se nám podaří ho vyhrát," uzavírá režisér.

Muž, který sází stromy je Gálikovým druhým filmem a stejně jako u prvotiny Zelená poušť, zůstává i nyní u tématu ekologie. Jako absolvent oboru ekologie a etologie živočichů Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy má k této problematice velmi blízko. A přestože chce svými filmy informovat o globálních ekologických problémech, neznamená to, že by neovládal filmařské řemeslo. Snímek Muž, který sází stromy získal ocenění na mezinárodním filmovém festivalu Ekofilm 2013 nebo na Life Science Film Festivalu 2013.

Projekce filmu Muž, který sází stromy začne v kině Aero ve čtvrtek 15. května ve 20:30. Délka filmu je 52 minut a po skončení promítání se návštěvníci kina mohou těšit na diskuzi s režisérem Michalem Gálikem a dobrovolnicemi z občanského sdružení Kedjom Keku.

Film vznikl i díky podpoře občanského sdružení Kedjom Keku, které bylo založeno v únoru 2010 právě na základě setkání zakladatele sdružení Martina Mikeše s "Mužem, který sází stromy". "Snaha Ernesta Vunana - Muže, který sází stromy - změnit přinejmenším místo kde žije k lepšímu, mě přivedla na myšlenku pokusit se jeho práci podpořit. A tak vznikla nevládní organizace Kedjom-Keku,“ vysvětluje Martin Mikeš okolnosti vzniku občanského sdružení Kedjom Keku. V roce 2012 organizace Kedjom Keku v oblasti horských mlžných lesů v severozápadním Kamerunu otevřela vzdělávací a výzkumné centrum, jehož chod zajišťují dobrovolníci občanského sdružení. Od listopadu 2012 jsou v kamerunské škole vyučovány děti místních farmářů.

 

Kategorie: Z fakulty

Multimediální výstava “Lidé v proměnách času”

PřF UK - 14. Květen 2014 - 17:19

„Příběh statistiky“ byl koncepčně i obsahově připraven Českým statistickým úřadem a návštěvníkům zajímavým způsobem přibližuje historii statistiky a zejména demografické statistiky v období od starověku po současnost a historií organizace státní statistiky v Českých zemích a sčítání lidu. Ta pak spolu s druhou částí výstavy názorně dokumentuje poslání, význam a nezastupitelnost moderních sčítání lidu, domů a bytů.

Multimediální expozice „Jak se dožít stovky a užít si to“ vznikla na základě široké mezinárodní spolupráce předních evropských demografických pracovišť, jejich sdružení Population Europevedeného Ústavem Maxe Plancka pro demografický výzkum v Rostocku a Galerie vědy Maxe Plancka v Berlíně, a za finanční podpory Spolkové republiky Německo a Evropské komise.  Jejím cílem je seznámit laickou veřejnost s hlavními tématy demografického vývoje současnosti a s problémy a výzvami z tohoto vývoje vyplývajícími pro současná i budoucí pokolení. Výstava se snaží vytvořit most mezi odborníky s jejich odbornými poznatky a širší veřejností, a interaktivní formou ukázat návštěvníků relevantnost a užitečnost demografického výzkumu z pohledu všedního života každého z nás.

Hlavní cílovou skupinu výstavy představují lidé ve věku 16-45 let. Je však určena všem lidem, kteří mají zájem přizpůsobit své životní strategie uvedeným výzvám a řešení s nimi spojených otázek, zejména pak těch, souvisejících s dynamickým prodlužováním lidského života.  V orientaci jim mají napomoci odpovědi výstavy na deset základních otázek:

  1. Jaké jsou mé šance dožít se sta let?
  2. Nakolik důležité jsou první roky mého života?
  3. Kdy je optimální čas na to mít děti?
  4. Jak moc je pravděpodobné, že se má životní kariera změní?
  5. Odkud budou moji budoucí sousedé?
  6. Budu schopen najít práci, až budu starší?
  7. Vzorce pro delší život: Jak mohu déle zůstat fit?
  8. Jak mohu být ve stáří nezávislým?
  9. Jak se budou chovat mladí lidé, až budu starý?
  10. Co očekáváme od stárnutí a co od něho očekávám já sám?

Výstavní panel

Celá expozice byla dokončena na podzim 2013. Jsem rádi a je nám ctí, že Praha bude první místem mimo území Německa a prostory Evropské komise v Bruselu, kam výstava zavítá. Z Prahy výstava poputuje do Budapešti, kde bude poprvé představena demografické odborné veřejnosti v rámci Evropské populační konference.   Potvrzeny jsou již také další instalace výstavy pro širokou veřejnost v Budapešti a v řadě britských a italských měst, včetně předních univerzitních center. V jednání je i zámořské turné výstavy.

Tuto do značné míry jedinečnou výstavu bude možné shlédnout v uvedeném termínu od 22. května do 17. června každý den od 9 do 18 hodin. Veškeré doprovodné popisky k vystavovaným objektům a titulky k rozhovorům s předními odborníky byly připraveny v češtině a v angličtině. Celá multimediální část výstavy je kromě češtiny a angličtiny připravena také v němčině a ve francouzštině.

Na Vaši návštěvu se těší organizátoři.

KDY? 22.5. - 17.6.2014

KDE? Křížové chodbě Karolina, Ovocný trh 3, Prahah 1

VSTUPNÉ: Dospělí: 30,- Kč

Děti (6-15 let), studenti a senioři: 20,- Kč

Rodinné vstupné (2 dospělí a alespoň 1 dítě nebo 1 dospělý a alespoň 2 děti): 60,- Kč

Kategorie: Z fakulty

Poklady Mapové sbírky

PřF UK - 14. Květen 2014 - 13:43

„Výstava představuje originální soubor děl, který dosud veřejnost neviděla. Je určena milovníkům geografie, historie, kartografie, ale i výtvarného umění, grafiky a řemesel. To všechno staré mapy, atlasy i glóby představují a zahrnují. Jsou odrazem doby, kdy bylo možné poznat autora mapy podle jeho kartografické přesnosti, barev, rytin i originálních kompozic. Mapová sbírka musí exponáty popsat, uložit, zpřístupnit, ale i ochránit a uchovat pro další generace.“ Popisuje výstavu PhDr.Eva Novotná, kurátorka výstavy a ředitelka Mapové sbírky PřF UK.

Mezi exponáty je také několik naprostých unikátů. Mapa Německa od F. de Wita, vytištěná mezi lety 1648 a 1690, se dochovala jedině v Praze. Totéž platí o druhém vydání mapy F. G. Camocia z roku 1565, jež zachycuje dobývání Malty Turky. V případě mapy Evropy, kterou vytvořil E. Gijsbertson v letech 1598–1601, známe pouze čtyři rukopisy podepsané autorem. Jeden z nich vlastní naše Mapová sbírka.

Vogt, Mauritius, Nová mapa Království českého, 1712 Zdroj: Mapová sbírka Přírodovědecké fakulty UK

 

Doktorka Eva Novotná dále k výstavě uvedla: „Výstava Poklady Mapové sbírky čerpá z bohatých zdrojů Geografického ústavu UK, instituce, která vznikla již před 120 lety. U kořenů jejího vzniku stál především profesor Václav Švambera, vizionář a neúnavný propagátor české vědy. Předsevzal si, že vybuduje moderní vědecké a výzkumné pracoviště s knihovnou a mapovou sbírkou, a přes veškeré obtíže se mu záměr nejen podařil, ale překonal jeho očekávání. Stalo se tak i díky jeho žákům, v nichž roznítil lásku k oboru. Jedním z nich byl profesor Karel Kuchař, jehož jméno bylo s Mapovou sbírkou spojeno po 50 let.

Význam, jaký měla historická kartografie v Geografickém ústavu, vyplývá i z díla Monumenta cartographica Bohemiae. Tato edice historických map českého území vycházela od 30. let a souborně byla vydána v roce 1938, což mělo v těžké době obzvlášť velký význam. V díle pokračoval K. Kuchař až do roku 1973. Příznačné je, že edice podporující národní sebeuvědomění nemohla být za totality vydána.

Výstava představuje díla významná pro nejstarší historii kartografie i Evropy, jako jsou římské, arabské a středověké mapy. Zvláštní místo, jak už bylo řečeno, na univerzitě zaujímaly a budou zaujímat mapy Čech. Mapová sbírka, která získala v roce 1920 status Státní sbírky mapové, se zaměřila především na kartografická bohemika a postupně shromáždila solidní kolekci. Představeny jsou tedy mapy a dokumenty zobrazující starobylost a celistvost českého území po řadu staletí. K nim přináleží iKosmografie česká od humanisty Zikmunda z Púchova.

Lazius, Wolfganag, Zeměpisný popis Vévodství rakouského, 1573 Zdroj: Mapová sbírka Přírodovědecké fakulty UK

 

Vrchol tvorby spojené s dokonalým řemeslem představují nizozemští mistři zlatého věku kartografie z přelomu 16. a 17. století. Byli mezi nimi rytci i výborní tiskaři, vyznačovali se znalostí geografie, museli mít přehled o nových objevech, široké vzdělání, ale i značné umělecké schopnosti, v nichž se vyrovnali mistrům malířům. To vše – ve spojení s fascinujícími historiemi rodinných klanů, které střežily tiskové desky jako rodinné zlato – vzbuzuje nezměrný obdiv.

Pravděpodobně největšími poklady výstavy jsou nově objevené, veřejnosti zcela neznámé nástěnné mapy, které byly nedávno restaurovány – mapa Německa od Frederika de Wita a mapa Evropy od Everta Gijsbertsona.

Svou roli v expozici sehrává i „matka renesance“ Itálie, země, jejíž mnohé originální a unikátní mapy tato sbírka vlastní. Mimo jiné se může pochlubit světovým unikátem 2. upraveného vydání mapy z roku 1565 od Francesca Giovanniho Camocia, který na ní zachytil dobývání Malty Turky.

Ve víru barokního neklidu, kroužících postav a amoretů se na výstavě představuje německá kartografická škola, kterou zde proslulí kartografové J. B. Homann a M. Seutter zastupují méně známými díly. Bohatou fantazii barokního člověka rozviřovaly daleké cesty a neznámé kraje. Mapa jezuitských misií z Paraguaye mohla tyto touhy uspokojit víc než kterýkoliv cestopis.

Zvláštní kapitolu tvoří města zachycená topografickými obrazy, vedutami, nebo podrobnými plány s popisem a historií sídla. Zde nesmí chybět mistr Václav Hollar. Kromě jeho slavného Londýna je představena méně známá brazilská Olinda. Největším městským plánem sbírky je Teixeirův Madrid, sestavený z 20 listů na úctyhodných 6 metrech čtverečních. Součástí výstavy jsou i plány Paříže a Říma, ale nejpůsobivější jistě zůstává Sadelerův panoramatický prospekt Prahy.

V 15. století zcela změnily společnost zámořské objevy, vynález knihtisku, ale i znovuobjevení Ptolemaia. Proto je vystavena i ukázka z klasického díla Geographia, vydaného v 15. století latinsky. U zrodu prvních moderních atlasů stáli G. Mercator s A. Orteliem. Jejich slavná díla jsou také součástí fondů sbírky, z jejíchž více než 2000 atlasů je představen ještě mistr W. Blaeu a jeho Atlas maior.

V historii kartografie hrály svou roli i glóby, armilární sféry či teluria. Díky projektu TEMAP byly tyto objekty ve sbírkách odborně popsány, fotografovány a mají samostatné webové stránky. Glóby od Blaeua a Seuttera byly také digitalizovány a na výstavě jsou představeny jako 3D modely. Tento moderní způsob zprostředkuje snadný přístup k cenným sbírkám, které se běžně nemohou půjčovat. Kuriózní jsou jistě i párové slepé glóby z 18. století, které sloužily jako učební pomůcka. Podobný účel měla i teluria z dílny J. Felkla.

Mercator, Gerhard, mapa Arktidy z Atlasu Gerharda Mercatora, 1631 Zdroj: Mapová sbírka Přírodovědecké fakulty UK

 

Mapová sbírka vlastní také množství grafik, modelů, skleněných negativů a kuriozit. Ty jsou zastoupeny detailním popisem a průřezem lodí od J. B. Homanna. Řada autorů vytvářela fiktivní mapy bájných nebo fantazijních území. Ukázkou je mapa mužské strategie, jak se ubránit útokům lásky, od M. Seuttera. A skutečnou kuriozitou jsou rukopisné mapy, zmenšené podle stabilního katastru, s poznámkami Joachima Barranda k jeho studiu fosilních kolonií na Berounsku.

Ve středu 28. 5., 25. 6. a 23. 7. 2014 se můžete od 14:00 hodin zúčastnit  komentované prohlídky s autory odborného katalogu.

Vstup na výstavu i na komentované prohlídky je zdarma. Akci podpořilo Ministerstvo kultury ČR.

Fotogalerii map z výstavy Poklady Mapové sbírky si můžete prohlédnout  stránkách lidovky.cz.

 

 

 

Kategorie: Z fakulty

Zrušení úředních hodin Mgr. Nasslerové ve dnech 14. - 22.5.2014

Studijní oddělení PřF UK - 14. Květen 2014 - 9:03

Mgr. Dagmar Nasslerová (poplatky, nostrifikace) bude z důvodu nemoci nepřítomna na studijním oddělení do 22.5.2014. Děkujeme za pochopení

Studijní oddělení

Kategorie: Z fakulty

Informace OPV - TERMÍNY PODEPISOVÁNÍ SMLUV GAUK 2014

Studentský web PřF UK - 13. Květen 2014 - 13:25
Fakultní aktuality

TERMÍNY PODEPISOVÁNÍ SMLUV GAUK PRO ROK 2014

 

Vážení řešitelé,

Fakultní termíny pro podepisování smluv GAUK jsou stanoveny na:

 

Pondělí 19.5.2014 9:30 – 12:00

Úterý 20.5.2014 9:30 – 11:00 13:00 – 15:00

Čtvrtek 22.5.2014 9:30 – 11:00 13:00 – 15:00

 

Pokud někomu nebudou tyto termíny vyhovovat prosím o zaslání e-mailu na romana.hogenova@natur.cuni.cz nebo telefonát na 221 951 164 a domluvíme si termín náhradní. Zároveň prosím všechny, pokud možno o dodržení vypsaných termínů. Upozorňuji, že řešitelé v magisterském studiu budou potřebovat rovněž podpis vedoucího projektu.

 

Místo podpisu:  kancelář č. 333, Albertov 6, 3. patro

 

S pozdravem

 

 

Vystavilo: oddělení podpory vědy

Kontaktní osoba: Bc. Romana Hogenová

Mail: romana.hogenova@natur.cuni.cz

Tel.: l. 1164 

GAUKsmlouvytermín
Kategorie: Z fakulty

Informace OPV - TERMÍNY PODEPISOVÁNÍ SMLUV GAUK 2014

Studentský web PřF UK - 13. Květen 2014 - 13:25
Fakultní aktuality

TERMÍNY PODEPISOVÁNÍ SMLUV GAUK PRO ROK 2014

 

Vážení řešitelé,

Fakultní termíny pro podepisování smluv GAUK jsou stanoveny na:

 

Pondělí 19.5.2014 9:30 – 12:00

Úterý 20.5.2014 9:30 – 11:00 13:00 – 15:00

Čtvrtek 22.5.2014 9:30 – 11:00 13:00 – 15:00

 

Pokud někomu nebudou tyto termíny vyhovovat prosím o zaslání e-mailu na romana.hogenova@natur.cuni.cz nebo telefonát na 221 951 164 a domluvíme si termín náhradní. Zároveň prosím všechny, pokud možno o dodržení vypsaných termínů. Upozorňuji, že řešitelé v magisterském studiu budou potřebovat rovněž podpis vedoucího projektu.

 

Místo podpisu:  kancelář č. 333, Albertov 6, 3. patro

 

S pozdravem

 

 

Vystavilo: oddělení podpory vědy

Kontaktní osoba: Bc. Romana Hogenová

Mail: romana.hogenova@natur.cuni.cz

Tel.: l. 1164 

GAUKsmlouvytermín
Kategorie: Z fakulty

FOTO: Králem Studentského majálesu se stal Kalen Myrkurhar zvaný Temnovlasý, Miláček bohů a Syn vlků

UKáčko.cz - 12. Květen 2014 - 17:45
Druhý ročník Studentského majálesu je již za námi a s ním i volba krále, kterým se letos stal Vojtěch Kačírek z Přírodovědecké fakulty. Co to vlastně znamená být králem Studentského majálesu?
Kategorie: Z fakulty

LVK 2 Nějaká řeka 8.-11.5. 2014

Katedra tělesné výchovy PřF - 12. Květen 2014 - 12:40

OSUDOVÉ OKAMŽIKY KURZU....další miliarda bezvýznamných fotografií: fotogalerie 1, fotogalerie 2

Kategorie: Z fakulty

Plánovaný výpadek el. energie v objektu Horská 3 - 2.7.2014

PřF UK - 12. Květen 2014 - 10:50

Z důvodu pravidelné revize trafostanice, která napájí náš objekt v ul. Horská 3, nebude dne 2.7.2014 (středa), v době od 8.00 do 13.00 zajištěna dodávka elektrické energie pro tento objekt. Je možné, že se práce na revizi urychlí a dodávka elektrické energie bude obnovena dříve. Prosím počítejte s touto  akcí, kterou nezajištuje fakulta ale přímo PRE a.s.

S pozdravem: Vrkoč Libor vedoucí OSBI

Kategorie: Z fakulty

Stránky

Přihlásit se k odběru Katedra botaniky agregátor - Z fakulty Přihlásit se k odběru Katedra botaniky - All comments

RSS kanál

Powered by Drupal

Studentský web PřF UK