Studijní materiál ke kurzu "Cévnaté rostliny" - "Botanika cévnatých rostlin", jehož cílem je seznámit ucelenou a názornou formou s diverzitou cévnatých rostlin Země a to na pozadí nejnovějších poznatků o jejich evoluci a fylogenetických vztazích. Je rozdělen do logických celků sledujících postupnou diverzifikaci rostlin a seznamuje se základními charakteristikami, způsobem rozmnožování, rozšířením a typickými zástupci jednotlivých čeledí výtrusných (Lycopodiideae, Equisetideae, Marattidae, Ophioglossidae, Psilotidae, Polypodiidae), nahosemenných (Ginkgooidae, Cycadiidae, Pinidae, Gnetidae) a krytosemenných (Magnoliidae - Basal angiosperms, Monocots, Eudicots - Rosids (Fabids, Malvids), Asterids (Lamiids, Campanulids) rostlin).

Studijní materiály k přednášce: "Botanika cévnatých rostlin MB120P72"

Daniel Stančík, Katedra botaniky PřF UK

<<
>>
AAA
start
stop
lekce 1:

Úvod

lekce 2:

Výtrusné rostliny

lekce3:

Nahosemenné

lekce 4:

Basal angiosperms

lekce 5:

Monocots I

lekce 6:

Monocots II

lekce 7:

Basal tricolpate

lekce 8:

Malvids

lekce 9:

Fabids

lekce 10:

Asterids

Příloha:

Evoluce květu

Příloha:

Zástupci čeledí