Tento studijní materiál se v ucelených blocích dotýká otázek položených v rámci tohoto kurzu Fytogeografie: "Co víme o současném rozšíření rostlin a vegetace na Zemi - Pattern of recent flora and vegetation distribution? Jaké jsou jeho obecné zákonitosti? Jaké je postavení České flóry ve vztahu k flóře Evropy a celého Světa - World and European flora? Může nám fytogeografie něco říci o historii Země - History of World flora and vegetation? Co nám může říci o evoluci rostlin? Jaké jsou hlavní metodické a myšlenkové postupy a proudy v biogeografii? Jaký je vztah fytogeografie k ostatním přírodním vědám a jaký je její význam pro ochranu světové biodiverzity?" To jsou otázky, jež budou položeny a na něž se bude hledat odpověď v rámci kurzu "Fytogeografie".

Studijní materiály k přednášce: "Fytogeografie MB120P38"

Daniel Stančík, Katedra botaniky PřF UK

<<
>>
AAA
start
stop
lekce 1:

Úvod do chorologie

lekce 2:

Abiotické podmínky

lekce3:

Disjunktní rozšíření

lekce 4:

Světová flóra

lekce 5:

Flóra stř. Evropy

lekce 6:

Směry biogeografie

lekce 7:

Vegetace světa

lekce 8:

Historie flóry

lekce 9:

Biodiverzita