Studijní materiál ke kurzu "Evoluce a Diverzita cévnatých rostlin" - "Evolution and Diversity of Vascular Plants", jehož cílem je seznámit ucelenou a názornou formou s diverzitou cévnatých rostlin Země a to na pozadí nejnovějších poznatků o jejich evoluci a fylogenetických vztazích. Je rozdělen do logických celků sledujících postupnou diverzifikaci rostlin a seznamuje se základními charakteristikami, způsobem rozmnožování, rozšířením a typickými zástupci jednotlivých čeledí výtrusných (Lycopodiideae, Equisetideae, Marattidae, Ophioglossidae, Psilotidae, Polypodiidae), nahosemenných (Ginkgooidae, Cycadiidae, Pinidae, Gnetidae) a krytosemenných (Magnoliidae - Basal angiosperms, Monocots, Eudicots - Rosids (Fabids, Malvids), Asterids (Lamiids, Campanulids) rostlin). Zvláštní důraz je kladen na poznatky o původu cévnatých rostlin a původu květu a jeho evoluce, na pozadí současných metod jejich studia.

Studijní materiály k přednášce: "Evoluce a Diverzita cévnatých rostlin MB120P138-141"

Daniel Stančík, Katedra botaniky PřF UK

<<
>>
AAA
start
stop
lekce 1:

Výtrusné rostliny
pdf

lekce 2:

Nahosemenné
pdf

lekce 3:

Vymřelé semenné

Flower Evolution


pdf

lekce 4:

Basal angiosperms
pdf

lekce 5:

Magnoliids

Magnoliids


pdf

lekce 6:

Monocots I
pdf

lekce 7:

Monocots II

Monocots II


pdf

lekce 8:

Monocots III

Monocots III


pdf

lekce 9:

Basal tricolpate
pdf

lekce 10:

Fabids I

Fabids I


pdf

lekce 11:

Fabids II

Fabids II


pdf

lekce 12:

Malvids I

Malvids I


pdf

lekce 13:

Malvids II

Malvids II


pdf

lekce 14:

Asterids I

Asterids I


pdf

lekce 15:

Asterids II

Asterids II


pdf

Příloha:

Evoluce květu

Příloha:

Zástupci čeledí