Tropická botanika - Praktikum tropické botaniky: Tento studijní materiál postihuje formou ucelených tematických bloků specifické rysy flóry tropického pásma Země jako "Původ, vývoj a distribuce biodiverzity v tropech - Tropical flora diversity", "Dominantní čeledi rostlin tropického deštného a mlžného lesa - Tropical rain and mountain forest", "Liány - Vines","Epifyty - Epifytes", "Myrmekofyty - Myrmecophytes", "Parazity a myrmekofyty - Parasites", "Historický vývoj flóry tropického pásma" v kontextu historických a evolučních událostí i biogeografických a ekologických souvislostech.

Studijní materiály k přednášce: "Praktikum tropické botaniky MB120P07"

Daniel Stančík, Katedra botaniky PřF UK

<<
>>
AAA
start
stop
lekce 1:

Úvod

lekce 2:

Deštný les I

lekce3:

Deštný les II

lekce 4:

Keře a byliny

lekce 5:

Tropické hory

lekce 6:

Nahosemenné

lekce 7:

Parazitické rostliny

lekce 8:

Výtrusné rostliny

lekce 9:

Myrmekofyty

lekce 10:

Liány

lekce 11:

Epifyty

lekce 12:

Vodní rostliny

lekce 13:

Mangrove

lekce 14:

Mezofilní les

Příloha:

Vegetace Chile

Příloha:

Papua Nová Guinea

Příloha:

Lacandonia