Popbio 2015 in Tübigen

Dear PopBio community,
The registration and abstract deadline for this year's PopBio conference is fast approaching.

As organisers here in Tübingen, we are certainly getting excited at the prospect of welcoming you all, as the various aspects are coming together.

If you are wanting to attend please submit your details and payment by 5th April (in two weeks)

Please read ALL instructions carefully for submission and payment. If you have any problems/questions, let us know.

(when transferring funds for payment, please also indicate the "Participants name")

PhD position in plant ecology in Bern

The Bern University of Applied Sciences offers a wide range of bachelor’s and master’s courses. Its school of Agricultural, Forest and Food Sciences (HAFL) is an innovative and flexible research and service institution, specialized in the fields of agricultural economy, international agriculture, ecology and agricultural sustainability, and animal or plant production systems.

Dvě volná pracovní místa na BÚ AVČR

Botanický ústav AV ČR, Oddělení vegetační ekologie v Brně vypisuje dvě pracovní pozice postdoktorand/postdoktorandka

1. Ekolog - statistik

Požadavky: vysokoškolské vzdělání v oboru ekologie ukončené titulem PhD do 5 let před nástupem, schopnost analyzovat ekologická data v prostředí R, samostatnost a motivace k práci v širším týmu interdisciplinárního projektu.

2. Vegetační ekolog

Požadavky: vysokoškolské vzdělání v oboru ekologie ukončené titulem PhD do 5 let před nástupem, v oboru botanika, ekologie rostlin, lesnictví nebo oborech blízkých, zkušenost s prací v terénu, schopnost samostatného sběru ekologických dat v prostředí lesní vegetace České republiky.

Nástup v květnu 2015.

Plant Environmental Physiology Group - New Forest Walk and Talk 27 April - 29 April 2015

The registration deadline for the PEPG Early Career Scientist Mini Symposium in the New Forest (England) has been extended until Friday 27th March (this Friday): https://www.eventbrite.co.uk/e/pepg-new-forest-walk-and-talk-tickets-151...

Abstract submission (voluntary :-) extended to the 27th March as well.

PhD práce na Mendelově univerzitě v Brně

Nabídka PhD práce: Vhodnost kulturních druhů trav pro produkci osiva poloparazitického rodu Rhinantus

Téma se bude řešit v rámci nového projektu TA ČR „Nové technologie vegetačních úprav svahů dálničních a silničních koridorů pro zvýšení dlouhodobé efektivity zvláštní územní ochrany přírody“.

http://is.mendelu.cz/pracoviste/prehled_temat.pl?detail=23476;pracoviste=14

Místo technika na BU AVCR

Pro nový projekt Lokální hojnost rostlin: relativní význam rozdílů ve fitness a stabilizujících procesech financovaný GAČR hledám technika (100% úvazek).

Hlavní náplní bude péče o rozsáhlý pokus v experimentální zahradě: založení pokusu, jeho udržování a sklizení. V menším rozsahu bude technik provádět odběr půdních vzorků a rostlin v terénu. Bude také získávat a zpracovávat data z publikací pro meta-analýzu.

Předpoklady:
ochota pracovat na zahradě i v terénu
schopnost pracovat samostatně
středoškolské vzdělání, základní znalost AJ, práce na PC

11th Clonal workshop in Třeboň in August 2015

We would like to invite you to the 11th Clonal meeting, which will take place on 4 to 7 August 2015 at Třeboň, Czech Republic. Clonal meetings are a series of conferences that were initiated by Jan van Groenendael, Hans de Kroon and Mike Hutchings about 30 years ago, and have addressed primarily role of clonality in plants and its physiological, ecological and evolutionary implications. These meetings have been rather informal gatherings of plant ecologists interested in plant clonality and established a forum for exchange of ideas and communication of new achievements in this branch of science. For the coming meeting we want to bring in new ideas and new people and address topics that have not been much tackled by the community yet. Please, spread this invitation among your colleagues. We are planning to send out the next circular and launch more detailed conference web pages in October 2014.

The webpage of the conference is http://clonal2015.ibot.cas.cz/index.htm and the abstract submission i alread open.

PhD on Drivers of stability in meadow communities in South Bohemia

You'll find the advert in the PDF.

Výzkumný pracovník na ÚSD AV ČR (historie + biologie)

Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR, veřejná výzkumná instituce, vypisuje konkursní řízení na obsazení 0,4 úvazku výzkumného pracovníka se zaměřením na problematiku soudobých a enviromentálních dějin. Hledáme nového člena týmu projektu Stalinský plán přetvoření přírody v Československu (1948-1964) se specializací na československé/evropské dějiny a enviromentální dějiny (event. dějiny vědy a techniky). Blížší požadavky naleznete v příloze.

Deadline 31.1.2015

Postdoc position in Switzerland on phenology of alpine plants

The ‘Mountain Ecosystems’ and ‘Climate Research’ teams at the Institute for Forest, Snow and Landscape Research WSL in Switzerland are looking for a Postdoctoral Researcher in the project: ‘Warmer temperatures, less snow, earlier plant develop-ment? Using a long-term meteorological network to unravel temperature and snow effects on mountain vegetation’. We take advantage of a unique and extensive set of climate monitoring stations in the Swiss Alps that provides c. 20 years of climate, snow and plant growth data. We plan to extend the approach to other regions of the Alps or world.

Syndicate content