Field assistants offer for summer 2013 in Pyrenees

The Barton group (Evolutionary genetics) at IST Austria requires
volunteers to assist with field work on plant speciation in the Pyrenees
(Spain) this coming summer (May-July).

The project: We are studying the evolutionary dynamics underlying
species diversification in the genus Antirrhinum (snapdragons). We are
using a range of ecological, molecular and population genetic studies to
investigate the dynamics of speciation in a hybrid zone between species
with different flower colours. This is a great opportunity for anybody

PhD v Himálajích

Nabídka PhD nebo magisterského studia?

Reakce rostlin na oteplování Himálají:
sledovaní výškových posunů, význam druhových vlastností a adaptací na stresové faktory

Popis projektu

Pracovní konference ČBS o vegetaci pozdního glaciálu a holocénu

Ve dnech 23.–24. listopadu 2013 se uskuteční v Praze na Albertově pracovní konference ČBS na téma „Historie flóry a vegetace v pozdním glaciálu a holocénu ve světle aktuálních poznatků”.

Moderní metody různých oborů od paleoekologie po molekulární fylogeografii změnily pohled na dynamiku flóry a vegetační změny od konce glaciálu po současnost. Cílem letošní konference je propojit pohledy různých oborů a v novém světle diskutovat aktuální témata atraktivní pro širokou botanickou veřejnost. Konferenční tematické bloky jsou předběžně koncipovány takto:

Assistant professor in Tübingen

Prof. Katja Tielbörger is looking for an assistant professor. All information is in the attached PDF.

PhD na kvetení a růst merlíků pomocí molekulárních metod

Hledáme motivovaného PhD studenta/ku se zájmem o práci na pomezí “zelené” a “bílé” biologie

Náplní práce bude studium planých i pěstovaných merlíků zejména s ohledem na regulaci kveteni. Merlíky jsou plevelné rostliny, které svůj reprodukční úspěch opírají zejména o rychlý růst a vhodně načasované kvetení. Musí se rozhodnout kdy se vyplatí růst a sílit a kdy je čas naopak zastavit a kvést.

Životní strategie merlíků budem zkoumat pomocí pokročilých metod studia genové exprese qRT PCR, s využitím transkriptomických přístupů (Illumina).

PhD on phenology in Prague

There is a call for PhD position at the Plant ecology department of Charles University. The place has extra funding from the STARS project and is aimed on role of plant phenology on niche differentiation. The deadline is 4th of February 2013. All information can be found at the STARS page:

http://www.stars-natur.cz/open-calls/biology#nadpis4

There is also another botanical topic on plant-soil feedback in succession.

Postdoc in Konstanz

Two-year postdoc position in plant ecology

I am seeking a postdoc to work on a DFG-funded project on bias in the historical introduction of horticultural plants and its consequences for current naturalization patterns. The work will include the compilation and analysis of large data sets with historical data on introductions, functional traits and naturalization success of alien plants.

Postdoc in Rennes

Cendrine Mony is looking for a postdoc in theoretical ecology for a 3-year postdoc position in Rennes in collaboration between the UMR ECOBIO (university of Rennes1) and INRIA (beginning in February 2013). The goal is to transfer ecological theories (such as the diversity/stability concepts or the ecological functioning of network-structured organisms or populations) to the development of innovative collaborative adaptive systems. It is part from a European project called diversify << Ecology-inspired software diversity for distributed adaptation in CAS >>.

PhD position opens in Halle

There is currently an open PhD position in plant population genetics at the UFZ Halle, Department of Community Ecology. The project is about molecular and quantitative genetic variation in a wetland plant, and the relevance of this variation for ecological restoration. It is called "Evolutionary potential in functional traits of a wetland macrophyte (Juncus effusus) relevant for natural degradation of contaminants" More in the PDF.

Phd on pollination in Linaria vulgaris in Leuven, Belgium

University in Leuven offers great PhD project: "The impact of urbanization on microbial community structure, pollinator behavior and mating system in the late-flowering plant Linaria vulgaris."

Syndicate content