Conferences

XIII. seminář z ekologie mokřadů a hydrobotaniky

XIII. seminář z ekologie mokřadů a hydrobotaniky v Třeboni se koná ve studovně Botanického ústavu AV ČR v Třeboni, Dukelská 135 ve čtvrtek 20. února 2013 od 9.00 h do cca 17:00 h a v pátek 21. února 2014 od 9:00 h do cca 16:00 h.

Informace viz příloha.

Conference SPATIAL ECOLOGY & CONSERVATION in Birmingham

Dear friends and colleagues

I am delighted to announce the second international conference on Spatial Ecology & Conservation (SEC2) that will take place at Birmingham University (UK) 17-20 June 2014. Please see the conference website ( http://www.ert-conservation.co.uk/sec2.php ). The committee is now calling for abstracts for oral presentations and posters covering the six core conference themes:

Advances in mapping and analysing terrestrial and marine systems
Understanding species’ distributions
Training and professional development

Konference CZ-IALE 2014

Náplň a poslání konference: Cílem konference je představit současné výzkumy zabývající se studiem změn krajiny nejen v České republice, diskutovat nad aktuálními trendy vývoje, hodnotit dopady na přírodní i sociální systémy a rozšířit stávající mezioborovou spolupráci. Dopolední blok konference bude věnován vyžádaným řečníkům, odpoledne pak zazní přihlášené referáty v rámci tematicky volnějších bloků.

http://www.iale.cz/konference/2014/

Termín konference:
30. ledna 2014

Deadline na abstrakty: 10.1.2014 !!!

Popbio 2014 in Konstanz

27th Conference of the Plant Population Biology Section (PopBio) of the Ecological Society of Germany, Austria and Switzerland (GfÖ) will be held in Konstanz from 29th to 31st May 2014.

Everything you need to know is on http://cms.uni-konstanz.de/popbio-2014/

Online registration opens 6 January, 2014
Online abstract submission opens 6 January, 2014
Deadline for abstract submission 7 April, 2014
Notification of abstract acceptance after 14 April, 2014
Deadline for registration with regular fees 21 April, 2014

'Biogeography of the Carpathians' symposium

Dear colleagues,

We would like to remind that 10 days are left to the deadline for early registration (reduced fee) and abstract submission for the ‘Biogeography of the Carpathians’ symposium. Due to the organization schedule, we would appreciate very much receiving the information by 15th June 2013.

You can find the links relevant to the symposium here:

The symposium web page:

http://bio.botany.pl/carpathians-biogeography/

The Acta Biologica Cracoviensia web page (which will contain the symposium abstracts):

http://www.degruyter.com/view/j/abcsb

Konference ČSPE: Ekologie 2013, Brno

Termín konání: 18.–20. října 2013

Místo konání: Brno, Aula Vinařská

10th European Dry Grassland Meeting 2013 in Poland

The 10th EDGG meeting is approaching. As mentioned
on the conference website (http://www.edgg.org/
edgg_meeting_2013.html) it will start with a 3-day preconference
excursion (from 24 to 26 of May) devoted to
dry grasslands of Koelerio-Corynerophoretea in central
and eastern Poland. Participants will travel from place to
place by coach. The excursion will end in Zamość – the
venue of the meeting. During two days of oral and poster
sessions (27th-28th of May), participants will have also
the opportunity to enjoy this beautiful and old,

Pracovní konference ČBS o vegetaci pozdního glaciálu a holocénu

Ve dnech 23.–24. listopadu 2013 se uskuteční v Praze na Albertově pracovní konference ČBS na téma „Historie flóry a vegetace v pozdním glaciálu a holocénu ve světle aktuálních poznatků”.

Moderní metody různých oborů od paleoekologie po molekulární fylogeografii změnily pohled na dynamiku flóry a vegetační změny od konce glaciálu po současnost. Cílem letošní konference je propojit pohledy různých oborů a v novém světle diskutovat aktuální témata atraktivní pro širokou botanickou veřejnost. Konferenční tematické bloky jsou předběžně koncipovány takto:

Functional Genomics and Proteomics for Sustainable Agriculture 2012

Functional Genomics and Proteomics for Sustainable Agriculture 2012
conference to be held on occasion of 190th anniversary of birth of Gregor Mendel
Date: June 13-14, 2012
Venue: Mendel Museum, Augustinian Abbey, Mendel square 1, Brno, Czech Republic
Website: http://web2.mendelu.cz/af_291_projekty/free_stranka.php?id=1084

The International PhD Student Conference on Experimental Plant Biology, Brno

The International PhD Student Conference on Experimental Plant Biology
 

Syndicate content