Links

Semináře na botanických katedrách a ČBS

Semináře na katedře Botaniky JČU
http://botanika.bf.jcu.cz/seminare.php
 
Semináře na katedře Botaniky Přf UK
https://botany.natur.cuni.cz/cs/seminare
 
Semináře na Ústavu botaniky a zoologie Brno (odkaz na semináře ČBS Brno)
http://botzool.sci.muni.cz/seminar.php?lang=cz
 
Přednášky na ČBS Praha
http://web.natur.cuni.cz/CBS/index.php/Main/Prednasky
 
Přednášky na Jihočeské pobočce ČBS

Syndicate content