Interaktivní manuál k výuce bryologie

Tento projekt byl realizován díky finanční podpoře Fondu rozvoje vysokých škol (FRVŠ) č. 1142/2012.

 

Struktura vyhledávání:

Terminologický slovníkGalerie běžnějších druhů mechorostů ČR
galerie

 

Autor projektu: RNDr. Zdeněk Soldán, CSc., katedra botaniky PřF UK v Praze 
(Technická pomoc při zpracování finální podoby pro webové stránky v programu "Kompozer": Mgr. Tomáš Koubek, Ph.D.)

Cílem projektu je napomoci všem zájemcům o obor bryologie (studenti, vyučující i širší laická veřejnost) možností rychlého vyhledání příslušného odborného termínu, u kterého naleznou vedle stručné charakteristiky i dokumentační fotografický příklad (či příklady) na konkrétním mechorostu a stránkový odkaz na případné další rozšířené informace o dané struktuře ve skriptech (viz dále). Pokud jsou ve vysvětlujícím textu použity i termíny další, je mozné bezprostředně využit zvýrazněný odkaz ("prokliknout") i na tyto termíny. Nedílnou součástí je i doplňující fotogalerie 54 běžnějších mechorostů České republiky se základními informacemi o těchto druzích.

Terminologický slovník. Abecedně uspořádaný úvodní přehled sestává z 97 hesel (+ dalších 34 synonymních hesel). Výběr hesel vychází z "Rejstříku termínů" v základních (v ČR dosud jediných!) vysokoškolských bryologických skriptech z pera prof. Jiřího Váni, DrSc.: Váňa J. (2006): Obecná bryologie. - Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 187 p., ISBN 80-246-1039-0. Vedle popisů slovník obsahuje 115 fotografických příkladů - ukázek (u 16 termínů dosud chybí, ale u některých je naopak dokumentační fotografie ve vyšším počtu než jedna).

Galerie běžnějších druhů mechorostů ČR. Fotogalerie obsahuje odkazy na 54 obecně se vyskytujících nebo alespoň běžných druhů bryoflóry České republiky; u každého druhu (12 játrovek a 42 mechů) je uveden stručný popis, ekologické nároky a rozšíření v ČR. Také zde je možné při terminologické nejasnosti použít přímý odkaz ("kliknout") na příslušný termín, který vše osvětlí v rámci "Terminologického slovníku".

Další informace. Tato stránka bude postupně doplňována o další mechorosty do "Galerie" i jako ilustrativní fotografie do "Terminologického slovníku". Bude volně přístupná nejméně po dobu dvou let (tedy přinejmenším do konce r. 2014). Veškerou kritiku i rady k doplnění autor projektu od uživatelů uvítá (e-mail: sold@natur.cuni.cz).