Sphagnum girgensohnii (rašeliník Girgensohnův)Rostliny tohoto rašeliníku jsou středně velké až statné, 7-25 cm dlouhé, vždy zelené, nejvýše slabě žlutozelené nebo bledě zelené, nikdy ani s nádechem do červena. Lodyžky (
kauloid ) s dobře odlišenou 3-4vrstevnou hyalodermis tvořenou poněkud prodlouženě obdélnými nebo lichoběžníkovitými buňkami s jedním, vzácněji i více póry. Svazečky větví po 3-5, 2 odstávající a 1-3 převislé; odstávající větve většinou prodloužené, na koncích zaoblené, zhruba stejně dlouhé jako převislé. Lodyžní lístky ( fyloidy lodyžní ) široce jazykovité až lopatovité, široce lemované, na široce uťaté špičce (nikoliv po stranách) díky resorbovaným hyalocytám ( hyalocyty ) třásnité. Hyalocyty obvykle přepažované, bez vzpěr (fibril), s ojedinělými póry, většinou však bez pórů. Typicky lesní druh rašeliníku, hojný je v ČR v podhůří a v horách převážně v pásmu smrčin (i v kulturních smrčinách). Ojediněle zasahuje ještě na okraje vrchovišť či rašelinných luk nebo vřesovišť.

 

Zpět na galerii.