Axilární vlásky

 
Jednořadé, jedno- několikabuněčné vláskovité útvary, často s pigmentovanou bazální a terminální buňkou. Vyrůstají v paždí fyloidů u některých mechů. 

(viz další informace ve skriptech Váňa 2006; p. 65)

Zpět na terminologický slovník.