Elater (= mrštník)


(Foto: elater se dvěma výtrusy játrovky Chiloscyphus profundus)

Útvary vznikající z archesporu ( archespor ) u některých hlevíků a u většiny játrovek. Jde o sterilní útvary se šroubovicovitými ztluštěninami tenkostěnných buněk obvykle protáhlého (hadovitého) tvaru napomáhající při dozrávání výtrusů jejich uvolnění z tobolky.

(viz další informace ve skriptech Váňa 2006; p. 13, 51, 54)

Zpět na terminologický slovník.