Epifragma


(Foto: obústí mechu Atrichum undulatum s odchlíplou epifragmou)


(Foto: obústí s bělavou diafragmou mechu Polytrichum commune)

Membránovitá blanka kryjící ústí výtrusnice pouze u zástupců č. Polytrichaceae. Je přirostlá k vrcholům zubů obústních ( obústí haplolepidní ) a výtrusy ( spora ) se uvolňují mezerami mezi jednotlivými zuby.

(viz další informace ve skriptech Váňa 2006; p. 73)

Zpět na terminologický slovník.