Fyloid (= lístek)


(Foto: lodyžní lístek rašeliníku Sphagnum fimbriatum)

Jednovrstevná (většina listnatých játrovek) nebo jednovrstevná až vícevrstevná (mechy) listovitá struktura na lodyžce ( kauloid ). Lístky jsou uspořádány na lodyžce ve dvou (třech) řadách nebo ve šroubovici a vykazují nesmírně rozmanitou tvarovou variabilitu (nedělené, dělené atd.).

(viz další informace ve skriptech Váňa 2006; p. 12, 24)

Zpět na terminologický slovník.