Medula (= dřeňová vrstva)


(Foto: příčný řez kauloidem rašeliníku Sphagnum contortum; obarveno)

Zpravidla mohutná středová vrstva v lodyžkách ( kauloid ) mechorostů (často obklopená vrstvou korovou - cortex ), která je tvořena tvarově stejnými, relativně velkými a spíše tenkostěnnými buňkami. 

(viz další informace ve skriptech Váňa 2006; p. 19)

Zpět na terminologický slovník.