Parafylie(Foto: parafylie mechu Thuidium delicatulum)

Zpravidla drobnější, jednoduše nebo častěji nepravidelně větveně vláknité nebo lupenité útvary na kauloidu ( kauloid ). Vyskytují se ojedinělé nebo jsou většinou vytvářeny ve velkém množství. Jejich funkcí je zvyšovat asimilační plochu a především napomáhat transportu vody a živin.

(viz další informace ve skriptech Váňa 2006; p. 26, 65)

Zpět na terminologický slovník.