Pes (= noha, haustorium)


Bazální část sporofytu (štětu - seta ), která je ukotvena ve vnitřní tkání vrcholu gametoforu ( gametofor ).

(viz další informace ve skriptech Váňa 2006; p. 13, 69)

Zpět na terminologický slovník.