Protonema (= prvoklíček)


(Foto: prvoklíček mechu Dicranella heteromalla často vytváří rozsáhlé porosty na březích lesních cest)


(Foto: detail vláknitého prvoklíčku mechu Dicranella heteromalla)

(Foto: detail špičky lístku mechu Hookeria lucens, z jehož iniciál vyrůstá sekundární protonema)

Juvenilní vláknité (většina mechů) nebo vzácněji lupenité, někdy pouze několikabuněčné až zcela redekované (játrovky, hlevíky) stadium mechorostů vznikající z výtrusů ( spora ), množilek ( gema ) nebo jiných propagulí. U většiny druhů je prvoklíček pomíjivý (mizí krátce po tvorbě pupenů), vzácně je i po růstu gametoforu vytrvalý. 

(viz další informace ve skriptech Váňa 2006; p. 12, 17, 56)

Zpět na terminologický slovník.