Pseudopodium


(Foto:  vrchol pseudopodia s chomáčem vícebuněčných množilek mechu Aulacomnium androgynum)Kratši nebo i delší, bezlistý výrůstek gametoforu ( gametofor ) nahrazující funkčně chybějící štět ( seta ) a nesoucí na svém vrcholu tobolku ( capsula ) u některých skupin mechů (ř. Andreaeales, ř. Sphagnales). Tento termín je používán i pro výrůstek gametoforu nesouci na svém vrcholu shluky gem ( gema ) (viz foto).

(viz další informace ve skriptech Váňa 2006; p. 69)

Zpět na terminologický slovník.