Sporangium (= výtrusnice)


(Foto: kleistokarpické sporangium mechu Ephemerum serratum)

(Foto: výtrusnice mechu Trematodon ambiguus sedící na nápadném krku)

Část sporofytu, ve které se vytvářejí výtrusy ( spora ). U játrovek je sporangium vzpřímené a souměrné, oválné, kulovité nebo válcovité, v době zralosti spor tmavohnědé až černohnědě zbarvené. Stěna je 1-vícevrstevná, nemá průduchy a chybí zde sloupek. Otevírá se zpravidla čtyřmi chlopněmi, které zůstávají na bázi spojeny. Hlevíky mají sporangium válcovité, se stěnou se 3-6 vrstvami a průduchy, sloupek je většinou vyvinut. Po dozrání spor výtrusnice puká podélně 2 (4) chlopněmi. Mechy mají výtrusnici tvarově značně variabilní, přímou, šikmou, vodorovnou až nící, na povrchu hladkou, svraskalou či rýhovanou, zpravidla hnědě zbarvenou. Stěna výtrusnice je vícevrstevná, s průduchy a ve střední části je vytvořena kolumela. U většiny mechů je tobolka ( capsula ) stegokarpická (fanerokarpická) s vytvořeným víčkem ( operculum ), v případě méně časté kleistokarpické tobolky víčko chybí.

(viz další informace ve skriptech Váňa 2006; p. 49, 54, 73)

Zpět na terminologický slovník.