Dizertační práce

V současnosti řešené

Nedávno obhájené

(Všechny práce jsou uloženy ve volně přístupném repozitáři závěrečných prací)