Diplomové práce

Bakalářské a magisterské (diplomové) práce nabízené Katedrou botaniky. Nabídka diplomových prací na SIS: https://is.cuni.cz/studium/dipl_st/index.php?fak=11310&sekce=&ustav=31-120&fulltext_kde[]=nazev&kterep=all&f=find&do=main

Nabídka témat bakalářských prací

Vypisovaná témata bakalářských a magisterských prací na katedře botaniky

Diplomové práce na katedře botaniky - základní informace k jejich hodnocení

Diplomovou práci jako jednu ze součástí státní závěrečné zkoušky hodnotí příslušná komise. Posuzuje DP dle níže uvedených kritérií, přičemž přihlíží k názorům dalších členů katedry a zejména oponenta práce.

Postup při obhajobě diplomových prací v oboru botanika

Postup při obhajobě diplomových prací v oboru botanika (příloha k pozvánce)

 

 

Zásady

 

Pravidla pro vypracování diplomové práce na oddělení cévnatých rostlin katedry botaniky PřF UK pro studenty učitelských kombinací

  1. Zájemci o vypracování DP se hlásí na oddělení cévnatých rostlin (školiteli a vedoucímu oddělení) nejpozději v průběhu třetího ročníku. Studenty ročníku čtvrtého lze přijmout pouze za předpokladu rozložení studia tak, aby v případě terénních prací byly k dispozici minimálně 2 vegetační sezóny.
Přihlásit se k odběru RSS - Diplomové práce Přihlásit se k odběru Katedra botaniky - All comments

RSS kanál

Powered by Drupal

Studentský web PřF UK