Cytometrická laboratoř PřF UK
Hlavní stránkaCytometrické metodyObrazová cytometriePrůtoková cytometrie
ÚvodKontaktVybaveníVýuka

Cytometrická laboratoř PřF UK

Cytometrická laboratoř PřF UK představuje moderní vysokoškolské pracoviště sloužící k výuce a samostatné vědecké činnosti posluchačů všech stupňů studia. Založena byla v roce 2004 jako celosekční pracoviště Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, sídlí na Katedře botaniky, Benátská 2, suterén, číslo 17. Laboratoř umožňuje provádět různorodé analýzy izolovaných částic založené jak na fluorometrickém, tak densitometrickém principu.

Přístrojové vybavení zahrnuje Systém pro obrazovou cytometrii Olympus (pořízeno z projektu Fondu rozvoje vysokých škol 912/2004) a Průtokový cytometr Partec CyFlow. Inovace praktické výuky cytometrie byla roce 2005 podpořena projektem Fondu rozvoje vysokých škol 947/2005.K o n t a k t :

Vedoucí laboratoře:Mgr. Jan Suda, PhD.suda@natur.cuni.cz
osobní stránka
Obsluha přístrojů:Petr Vítvit@natur.cuni.cz
Tomáš Urfustomas.urfus@seznam.cz