Cytometrická laboratoř PřF UK
Hlavní stránkaCytometrické metodyObrazová cytometriePrůtoková cytometrie
ÚvodKontaktVybaveníVýuka

V y b a v e n í

Obrazová cytometrie

Systém pro obrazovou (image) cytometrii obsahuje následující přístrojové komponenty:

Mikroskop Olympus BX61
CCD kamera ColorView IISoftware ANALYSIS PROPrůtoková cytometrie

Laboratoř disponzuje průtokovým cytometrem Partec CyFlow se zeleným solid state laserem a detekcí 6-parametrů (přímý a boční rozptyl, 4 fluorescence).

Průtokový cytometr Partec CyFlow