Cytometrická laboratoř PřF UK
Hlavní stránkaCytometrické metodyObrazová cytometriePrůtoková cytometrie
ÚvodKontaktVybaveníVýuka

V ý u k a

Laboratoř je využívána pro praktickou výuku studentů bakalářského, magisterského i doktorandského studia. Základní praktické kurzy nabízené katedrou botaniky PřF UK jsou následující:

Metody systematiky cévnatých rostlin
Kód:B120C112
Přednášející:Suda J. et al.
Semestr:Zimní
Rozsah - kredity:1 týden - 4 kredity
Anotace:Praktické seznámení se současnými metodami a postupy v oblasti karyologie (počítání chromozómů v roztlakových preparátech), cytometrie (rychlé stanovení obsahu jaderné DNA pomocí průtokové a image cytometrie) a palynologie (určování pylových zrn).
Učební materiál:
 
Pracovní metody kryptogamologie I (Algologie)
Kód:B120C77A
Přednášející:Neustupa J.
Semestr:Zimní
Rozsah - kredity:0/2 - 2 kredity
Anotace:Předmět je zaměřen na seznámení studentů se základními metodami studia sinic a řas. Pozornost je věnována metodám sběru a konzervace, přípravám kultivačních médií, izolaci a kultivaci jednodruhových řasových kultur, práci s determinační literaturou, mikrofotografii a práci internetovými informačními zdroji.
 
Pracovní metody kryptogamologie II
Kód:B120C77B
Přednášející:Váňová M. et al.
Semestr:Letní
Rozsah - kredity:0/4 - 4 kredity
Anotace:Základní metody studia bezcévných rostlin (sinice, řasy, houby, lišejníky, mechorosty), práce v labotatoři, herbářích, knihovnách a terénu. Zhotovování makro- i mikrofotografií. Teoretická příprava k sepisování diplomových prací a publikací, práce s odbornou literaturou.


Značnou část kapacity laboratoře pokrývá samostatná činnost studentů při řešení diplomových a doktorských prací.


Aktuálně řešené diplomové práce:

DiplomantNázev diplomové práceŠkolitel
Lenka GrattováMorfologická a fytocenologická diferenciace taxonů rodu EmpetrumJ. Suda
Renata HolubováMorfologicko-karyologická studie okruhu Dryopteris dilatata v Českém StředohoříJ. Suda
Terezie MandákováBiosystematická a ekologická studie ploidních úrovní českých populací druhu Aster amellusZ. Münzbergová
Klára MozolováCytogeografie a populační struktura Pimpinella saxifragaJ. Suda
Jana RauchováKaryologická diferenciace zvonků ze skupiny Campanula rotundifolia na různých prostorových škáláchJ. Suda
Frederick RooksEvolutionary history and present-day variation of Juncus minutulusJ. Kirschner
Jana SeňkováMorfometrická studie okruhu Barbarea vulgaris - je existence B. arcuata oprávněná?J. Suda
Tomáš UrfusZdroje variability u Hieracium pilosellaF. Krahulec
Petr VítBiosystematická studie českých endemických apomiktů z rodu SorbusJ. Suda


Aktuálně řešené doktorandské práce:

DoktorandNázev dizertační práceŠkolitel
Hana DvořákováStudium diverzity a fylogeneze evropských zástupců skupiny Myosotis alpestrisJ. Štěpánková
Karol KrakMolekulární fylogeneze a evoluční trendy rodu Hieracium L. (Asteraceae, Lactuceae)J. Fehrer
Tomáš PeckertTaxonomická studie rodu Hieracium sekce Echinina ve střední EvropěJ. Chrtek
Radka RosenbaumováVliv reprodukčních způsobů při formování agamického komplexu rodu Hieracium podrodu PilosellaF. Krahulec
Ota ŠídaBiosystematicko-monografická studie rodu Erigeron v EvropěL. Hrouda
Pavel ŠpryňarVztah karyologické a morfologické proměnlivosti ke stanovištní diverzitě středoevropských taxonů Poa sect. Trichopon (Poaceae)J. Štěpánek
Pavlína TřískováTaxonomická a chorologická studie rodu Deschampsia (s důrazem na sect. Caespitosae) v ČR a přilehlých oblastech střední EvropyB. Křísa


Využívání laboratoře zájemci z jiných vysokých škol:

JménoProjektUniverzita
Libor EkrtAnalýza ploidních úrovní Asplenium trichomanes agg.JČU, BF
Petr KouteckýCytotypová diferenciace okruhu Centaurea phrygiaJČU, BF
Barbora KubátováRozšíření ploidních úrovní Lythrum salicaria na velkém geografickém měřítkuJČU, ZF
Patrik MrázScreening ploidních úrovní v podrodu PilosellaUPJŠ, Košice


G r a n t y

Laboratoř byla modernizována s podporou projektu FRVŠ 912/2004 "Inovace Laboratoře cytometrických metod pro praktickou výuku studentů" (hlavní řešitel: J. Suda, spoluřešitel: L. Hrouda).


Aktuálně řešené grantové projekty: