DNA laboratoř

katedry botaniky PřF UK v Praze

Metody

Informace o metodách používaných v laboratoři

 

 • RAPD   ( 4 Články )
  • metoda k určení variability na populační úrovni, definici klonů
  • k dispozici 40 dekanukleotidových primerů (sada Operon  B, M a P)
  • výhodná standardizace při použití ReadyMix (Sigma)

 • AFLP   ( 4 Články )
  • vhodná metoda pro populační studie a pro zjištění vztahů na úrovni blízce příbuzných taxonů
  • vyžaduje počáteční screening pro nalezení optimální kombinace primerů
  • závěrečná visualizace fluorescenčně značených primerů je prováděna ve spolupráci se sekční sekvenační laboratoř

 • PCR-RFLP   ( 4 Články )
  • metoda k určení variability chloroplastové DNA, definice haplotypů
  • možno též využít pro studium hybridizace (např. hledání hybridního ITS pattern...)
  • relativně levná metoda umožňující analýzu velkého množství vzorků
  • potřeba počátečního screeningu pro nalezení variabilních úseků
  • k dispozici mnoho párů univerzálních chloroplastových primerů a cca 20 restrikčních endonukleáz

 • Sekvenování   ( 1 Článek )
  • ve spolupráci se sekční sekvenační laboratoří (sekvenátory ABI 3100 Avant a 3130 Avant)
  • k dispozici např. primery pro sekvenování ITS, trnL-F a mnoha dalších úseků cpDNA (viz sekce Primery)

 • Mikrosatelity   ( 3 Články )
  • jaderné mikrosatelity (SSRs)
   • nejlepší marker pro zhodnocení variability na populační úrovni
   • jsou potřeba druhově specifické primery, tj. metoda použitelná pouze v případě, že pro studovaný druh byly primery již publikovány
   • po otestování amplifikovatelnosti lze objednat fluorescenčně značené primery a pro hodnocení variability využít automatický sekvenátor v sekční sekvenační laboratoři
  • chloroplastové mikrosatelity (cpDNA SSRs)
   • vhodné pro hodnocení variability na úrovni příbuzných druhů, někdy i na vnitrodruhové úrovni
   • k dispozici 10 párů univerzálních primerů značených fluorescenční barvičkou pro použití na sekvenátoru

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack