Nové studentské práce

Zájemci o bakalářské a magisterské práce jsou vždy vítáni. Pokud vás náš výzkum nebo i konkrétní témata vypsaná v SIS popř. níže zaujala napiště Filipovi (filip.kolar_at_gmail.com) nebo se stavte v naší místnosti (dveře č. 69, první patro Benátská 2).

Jaké zkušenosti u nás můžete získat:

  • práce na pomezí ekologie, evoluční biologie a populační genomiky
  • výzkum na dosud opomíjených divokých příbuzných rostlinného modelu č. 1 Arabidopsis
  • kombinaci moderních experimentálních přístupů a analýz nových high-throughput sekvenačních dat
  • práci v mladém a mezinárodním týmu
  • kontakt s vědci z různých zahraničních pracovišť resp. krátkodobé i dlouhodobé stáže

 

Aktuální vypsaná témata (seznam není úplný a lze se domluvit na dalších alternativách):

Mechanismy adaptace v přírodních populacích Arabidopsis
Přestože Arabidopsis thaliana je hlavním modelem rostlinné biologie, stále víme málo o biologii jeho nejbližších příbuzných. Práce bude zaměřena na shrnutí nejnovějších poznatků o adaptaci divokých populací huseníčku a metodách jejich studia. Na bakalářskou práci může navázat magisterský projekt zaměřený na experimentální (přesazovací pokusy, experimentální kultivace v růstových komorách) a populačně-genomický (detekce selekce a dalších procesů z celogenomických sekvenčních dat) výzkum přírodních populací Arabidopsis. 

Speciační bariéry mezi rostlinami - jakou roli hraje duplikace celého genomu?
Ačkoliv zmnožení celého genomu, polyploidizace, je jeden z hlavních procesů speciace u rostlin stále víme velmi málo o mechanismech které stojí za touto ploidní bariérou. Nevíme jak silná je bariéra u různých druhů ani zda hlavní mechanismy bránící křížení stojí před (zejm. ekologické procesy) nebo po (fyziologické procesy) oplození. Bakalářská práce bude mít za cíl shrnout nové poznatky v tomto dynamicky se vyvíjejícím oboru rostlinné biologie. Na tuto práci pak může přímo navázat magisterský projekt, kombinující terénní, experimentální (hybridizační pokusy, moderní mikroskopické techniky) i populačně genetické a genomické metody.

 

NB u všech prací: Konrétní zaměření (terén vs. laboratoř vs. genomické analýzy) může být nastaveno podle domluvy.