Odkazy

Alma mater

Univerzita Karlova v Praze
Přírodovědecká fakulta

Katedra botaniky

Katedrové stránky
Algologická skupina
Mykologická skupina
Lichenologická skupina
Oddělení cévnatých rostlin

Samostatné stránky v rámci oddělení geobotaniky

Aktuality Tomáše Herbena
Skupina 'Louky a jejich opylovači'
Paleoekologická skupina
Příruční knihovna geobotaniky

Spřízněné katedry na Přf UK

Katedra ekologie
Katedra experimentální biologie rostlin

Spřízněné katedry na jiných universitách

Brno (ústav botaniky a zoologie Přf MU)
České Budějovice (kat. botaniky Přf JU)
Olomouc (kat. botaniky Přf UPOL)
Praha (kat. ekologie FŽP ČZU)
Ostrava (odd. botaniky kat. biologie a ekologie Přf OU)

Spřízněné organizace

Botanický ústav Akademie věd ČR
Česká botanická společnost (ČBS)

Česká společnost pro ekologii (ČSPE)
CZ-IALE (Česká společnost pro krajinnou ekologii)

Další odkazy

PALYCZ: Czech Quaternary Palynological Database
Stránky českých botanických doktorandů

Odkazy v rámci fakulty

Studijní informační systém (SIS)
Centrum informačních technologií (CIT)
Středisko vědeckých informací
Databáze publikací


spravuje TomᚠKoubek
english version