Předměty

Tady se můžete podívat na základní přednášky, praktika a kurzy, které se na Geobotanice vyučují - pro podrobnéjší popisy lze nahlédnout na SIS (časem se možná k předmětům rozepíšeme).

Základní přednášky a semináře
 
Geobotanika (ekologická botanika)   MB120P100
Biostatistika a plánování ekologických pokusů   MB120P31
Ekologie rostlin   MB120P35
Kurs ekologických metod   MB120C36A , MB120C36B
Odborný seminář katedry botaniky   MB120S127
Seminář k diplomové práci   MB120S96A , MB120S96B
 
Přednášky z populační a vegetační ekologie rostlin
 
Biomy Země   MB120P07
Ekologie společenstev. Úvod do ekologické teorie.   MB120P85
Ekosystémová a krajinná ekologie   MB120P16P
Květena střední Evropy + exkurze   MB120P24A , MB120P24B
Populační biologie rostlin   MB120P94
Terestrické ekosystémy + exkurze   MB120P05
Vegetace střední Evropy + exkurze   MB120P14 , MB120P86
 
Exkurze a terénní kurzy
 
Exkurze 'Květena střední Evropy'   MB120T28
Exkurze 'Vegetace stř. Evropy'   MB120T97
Geobotanická exkurze (zahraniční)   MB120T15
Jarní exkurze do okolí Prahy   MB120T06
Kurs zimní ekologie + přednášky   MB120T09
Kurz terénních metod ekologie rostlin a fytocenologie   MB120T109
 
Metodické přednášky a cvičení
 
Biostatistika II. (Canoco)   MB120P102
Experimentální ekologie rostlin   MB120C14
GIS pro biologické aplikace + cvičení   MB120C95
Metody populační biologie rostlin (maticové modely)   MB120P22
Paleoekologické praktikum   MB120P21
R pro život   MB162P13
Speciální přednáška pro doktorandy ("zahraniční hosté")   MB120P12
Speciální přednáška z geobotaniky ("divoká karta")   MB120P103
Využití molekulárních markerů v systematice a pop. biol. rostlin   MB120P44
 
Přednášky z příbuzných oborů
 
Bioklimatologie   MB120P19
Bryologie pro nekryptogamology + exkurze   MB120P110
Fytogeografie   MB120P38
Kapitoly z tropické ekologie rostlin   MB120P52
Ochrana biodiverzity   MB120P25
Paleoekologie   MB120P84
Paleoekologie kvartéru   MB120P134
Příroda a člověk v holocénu   MB120P11
Rostlinné invaze   MB120P37
Úvod do pedologie   MB120P42
Vývoj přírody ve čtvrtohorách   MB120P33
Zpracování dat a numerické analýzy v biostratigrafii a paleoekologii   MB120P132
     
     
spravuje Tomáš Koubek
english version