Skupiny

Populační ekologie
 • dynamika rostlinných populací, role jednotlivých složek jejich životního cyklu
 • šíření rostlin v krajině a metapopulační dynamika, jak se rostliny vyrovnávají s měnící se krajinou
 • populační biologie invazních rostlin: hledání slabých míst v jejich životním cyklu pro jejich cílený management
 • kontakt: Zuzana Münzbergová (zuzmun (zavinac) natur.cuni.cz)
semenacek
   
pestrenky     Interakce rostlin a jiných organismů
 • rostliny a opylovači, kdy se jim vyplatí lákat a kdo jim to může překazit
 • vliv houbových chorob a mykorhizních symbióz na rostliny
 • vliv velkých herbivorů na vegetaci - není to jen pastva
 • mraveniště jako biotop rostlin, mravenci jako hybná síla vývoje vegetace
 • kontakt: Zdeněk Janovský (zdenekjanovsky (zavinac) seznam.cz)
   
Ochranářská biologie
 • management přírodovědecky cenných území (kosení, pastva) a jeho vliv na biodiverzitu, návrhy managementových opatření v chráněných územích
 • cílená ochrana vzácných druhů: znalost jejich populační biologie a genetiky jako předpoklad pro úspěšnou ochranu
 • kontakt: Zuzana Münzbergová (zuzmun (zavinac) natur.cuni.cz)
pastva
   
tocov-mapa    Historie a dynamika vegetace a krajiny
 • jak dnešní vegetace odráží strukturu krajiny v minulosti, krajinná paměť a vegetace, využití historických map, starých leteckých snímků, paleoekologických dat, archivních záznamů
 • lesní vegetace a její dynamika, vliv lesního hospodaření dnes a v minulosti
 • sukcese v moderní krajině za poslední století, zpracování starých vegetačních záznamů, map a půdních analýz jako unikátních informací o minulé vegetaci
 • sukcese a obnova krajiny
 • kontakt: Jaroslav Vojta (jarvojta (zavinac) natur.cuni.cz)
   
Experimentální a evoluční ekologie
 • chování rostlin a fenotypická plasticita: jak rostliny reagují na své sousedy, na herbivory a patogeny a na měnící se vnější prostředí
 • vzájemné vztahy rostlinných jedinců v kompetici
 • vegetativní/klonální růst jako klíčový životní projev rostlin, jeho možnosti a vztah k prostředí
 • kontakt: Martin Weiser (weiser2 (zavinac) natur.cuni.cz)
duchesnea
   
espeletia    Tropická ekologie
 • ekologie jihoamerických parámos, příčiny jejich biodiverzity, evoluce a fylogeneze modelových skupin páramos
 • fyziologická ekologie horských tropických rostlin, adaptace na teplotní extrémy
 • kontakt: Petr Sklenář (petr (zavinac) natur.cuni.cz)
   
Kvartérní paleoekologie
 • dlouhodobá dynamika vegetace a kvantitativní rekonstrukce půdního krytu (land cover) v minulosti
 • vliv změn klimatu a disturbance (požárů, land use) na vegetaci
 • pylová analýza, rostlinné makrozbytky, analýza uhlíků a další
 • kontakt: Petr Kuneš (petr.kunes (zavinac) natur.cuni.cz)
pyl
spravuje Tomáš Koubek
english version