Katarína Nemjová

Vitajte na webových stránkach, ktoré som si zriadila pri pobyte v Göttingene, aby som sa s vami mohla podeliť o fotky a zážitky. Nájdete tu nielen informácie o mne, ale i pár zaujímavých odkazov.

Študujem na Katedre botaniky PřF UK, zaměření Algologie a ekologie řas. Zaujíma ma fylogenetika jednobunkových fototrofných orgamizmov. V rámci svojej diplomovej práce som sa zaoberala fylogenetikou aerofytických zelených rias rodu Coccomyxa s. l.. V bakalárskej práci som zpracovala rešerš o vývoji taxonomického zaradenia týchto rias.

Letný semester 2008 som strávila v laboratóriu Experimentelle Phykologie und Sammlung von Algenkulturen (SAG) na Georg-August Universität v Göttingene, kde som sa zapojila do skúmania zelených biofilmov.

Okrem vlastného vzdelávania ma baví i vzdelávanie iných. Spolupracujem so Sdružením TEREZA, pretože sa mi páči ich prístup k vyučovaniu, ktorý aktivne zapojuje deti do výuky.

Vo voľnom čase chodím rada na výlety a maľujem.