Kniha určená především studentům přírodovědných a zemědělských univerzit může zároveň sloužit jako teoretický základ pracovníkům aplikovaného výzkumu, zabývajícím se managementem populací. Autor věnuje pozornost především živočišným populacím, s důrazem na regulaci škůdců.