Příruční knihovna geobotanického oddělení

Knihovna sloužící pro interní potřeby geobotanického oddělení

Benátská 2, přízemí U Brabazidů

[!! novinky !!]         [knihovna]       
Vypůjčené knihy k 4.11.09
signatura jméno kdy co
- Abraham, V. 2.3.2007 Folia Geobotanica 25/1
Ab10/1 Adámek M. 7.10.2005 Rychnovská M. (ed.; 1993): Structure and functioning of seminatural meadows.
Ag7 Adámek, M. neuvedeno Smolíková L. (1982): Pedologie II. (Skripta.)
Aj8 Adámek, M. 3.2.2009 Procházka S., Macháčková I., Krekule J., Šebánek J. (1998): Fyziologie rostlin.
Bd24 Bobek P. 4.3.2006 Hölldober B. and Wilson E. O. (1990): The Ants.
Af37 Čiháková K. 11.1.2005 Miller - The Flora of Seedlings of North Western Europe nejasný název - xerokopie části knihy (dvouděložné).
časopis Dýma M. 30.4.2004 Preslia 1973/2
Cc361/1 Janovská, V. 5.3.2008 Pauknerová E., Kučera T. (1997): Informační zdroje pro využití nástrojů GIS v ochraně přírody a krajiny.
Fa1 Karlík P. 1.8.2001 Lichner S. et al. (1977): Lúky a pasienky.
Em1 Kopecký, M. 14.9.2007 1. Kovanda J. a spol.(2001): Neživá příroda Prahy a jejího okolí.
Gd13 Kopecký, M. 21.6.2008 Scheiner S. M. et Gurevitch J. (2001): Design and Analysis of Ecological Experiments.
Ac6/11 Kopecký, M. 21.6.2008 Mikyška R. (1972): Die Wälder der böhmischen mittleren Sudeten und ihrer Vorberge. (Rozpravy ČSAV)
Ac34 Kopecký, M. 21.6.2008 Mikyška R. (1968): Wälder am Rande der Ostböhmischen Tiefebene. (Rozpravy ČSAV)
Aj2/3 Šturma J. 23.9.2004 Larcher W. (1988): Fyziologická ekologie rostlin.
Ah6/1 Tichý, T. 22.7.2008 Veselý J. (ed., 1954): Ochrana československé přírody a krajiny. I.
Aa20 Vašíčková J. 5.4.2006 Kershaw K. A. (1973): Quantitative and Dynamic Plant Ecology.
Ab54/1 Vašíčková J. 11.4.2006 Ellenberg (1988): Vegetation ecology of Central Europe, 4. ed.- xerokopie
Gd8 Vašíčková J. 10.2.2005 Lepš. J. (1996): Biostatistika. (Skripta.)
Gd11 Vojta J. 9.8.2006 Jongman R. H., ter Braak C. J. F. et van Tongeren O. F. R. (1987): Datas analysis in community and landscape ecology.
Ac6/3 nezapsáno !! Mikyška R. (1972): Die Wälder der böhmischen mittleren Sudeten und ihrer Vorberge. (Rozpravy ČSAV)
Ae2 nezapsáno !! Sporne K. R. (1974): The Mysterious Origin of Flowering Plants.
Ae5-8 nezapsáno !! "5. Hendrych R. (1975): Rozšířený syllabus systému a fylogeneze vyšších rostlin. Textová část. (Skripta.) 6. Hendrych R. (1975): Rozšířený syllabus systému a fylogeneze vyšších rostlin. Obrazová část. (Skripta.) 7./1,2 Hendrych R. (1974): Syllabus druhů vyšších rostlin. (Skripta.) (2x) 8./1,2 Hendrych R. (1979): Systém a evoluce vyšších rostlin. (2x)"
Af17 nezapsáno !! Kolektiv (1987): Novoe v izučenii flory i fauny Bajkala i jevo bassejna.
Af25 nezapsáno !! Kučera T. et Sofron J. (1990): Floristické poznámky z exkurze do Alp. (Ms.)
Af30 nezapsáno !! Fér F. et al. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí.
An10 nezapsáno !! Neuhäuslová-Novotná Z. et Guthová-Jarkovská D. (1978): Bibliographia Botanica Čechoslovaca 1973 - 1974.
Eb3/2 nezapsáno !! Smolíková L. (1982): Pedologie II. (Skripta.)
Fb3 nezapsáno !! Lokvec T. (1986): Jak pěstovat a vysazovat sazenice lesních a okrasných dřevin.
If4/1,2 nezapsáno !! Zemanová J. et Roubíčková A. (1982): Cvičebnice ruského jazyka pro studenty biologie 1.,2.
M10 nezapsáno !! Novák J. et Špička I. (1991): Člověk rozumu v sebeochraně a sebeobraně.
Aa41 nezapsáno !! Kovář P. (1999): Nature and Culture in Landscape Ecology (sborník z konference IALE, Praha 1998).
Ab17 nezapsáno !! Kulíšek P., Abazid D. et Tichý T. (ed., 1997): Podkarpatská Rus. Sborník příspěvků k exkurzi katedry botaniky ve dnech 23. 6. - 4. 7. 1997
Ab42 nezapsáno !! Dostál P., Špryňar P.(eds., 1996): Alpy 1996 - průvodce po exkurzi.