BOTANICKÁ KNIHOVNA PřF UK služby                                    Knihovní a výpůjční řád PřF UK ZDE a ZDE


ODBORNÉ ČASOPISY
Časopisy ze všech kontinentů, o všech skupinách rostlin a z různých botanických oborů.

Obvyklá výpůjční doba pro studeny a pracovníky PřF UK 14 dnů. Externí návštěvníci pouze prezenčně.


Seznam zahraničních časopisů ZDE

V botanické knihovně PřF UK je deponována také knihovna České vědecké společnosti pro mykologii (ČVSM)
s významným fondem časopisů ZDEKOPÍROVÁNÍ
V rámci současného rozšiřování služeb nabízí botanická knihovna PřF UK svým uživatelům možnost kopírování studijních materiálů z jejich fondů.

Použití kopírovacího stroje probíhá samoobslužným systémem podle jednoduchých návodů, případně po zaškolení pracovníkem knihovny.

Cena jednostranné/oboustranné kopie je:
formát A4: 2 Kč/3 Kč
formát A3: 4 Kč/6 Kč


Návod ZDE
DIPLOMOVÉ PRÁCE
Diplomové a disertační práce absolventů Katedry botaniky PřF UK a jiné rukopisy.
Výpůjčky všem zájemcům pouze prezenčně


SEPARÁTOVÁ SBÍRKA

Významný zdroj článků a pramenů, chybějících v ostatních fondech knihovny.
Vyhledávání pomocí specializované kartotéky.

MEZIKNIHOVNÍ VÝPÚJČKY (MVS)
Knihovna poskytuje služby meziknihovní výpůjčky.
Elektronický formulář ZDEe-INFORMAČNÍ ZDROJE
Ve studovně botanické knihovny je možné konzultovat elektronické informační zdroje PřF UK a vyhledané soubory uložit na osobní paměťová média (Flash-disk, CD-R, osobní notebook).

K tomu je možné využít počítačů studovny nebo připojení osobních notebooků k internetu.
(Internet výhradně pro konzultaci e-zdrojů dat)

Další e-media knihovny botaniky PřF UK ZDE
On-line full-text botanické časopisy ZDE
Elektronické databaze PřF UK ZDE
Elektronické časopisy UK ZDE
KNIŽNÍ PUBLIKACE
Přes 95 000 výtisků z různých botanických oborů: Flóry světa. Systematika řas, hub, lišejníků, mechorostů, cévnatýh rostlin. Fytogeografie. Geobotanika a ekologie. Paleobotanika. Morfologie a anatomie rostlin. Užitkové rostliny. Lesnictví. Dějiny botaniky.
Výpůjčky studentům a pracovníkům PřF UK -
1 měsíc, externí návštěvníci pouze prezenčně


SKRIPTA
Skripta k přednáškám Katedry botaniky PřF UK
Výpůjčky studentům PřF UK - 1 semestr


Centrální e-KATALOG UK ZDE
(katalog není kompletní - neobsahuje všechny tituly knihovny!)


SCANNER
Kopírovací stroj umožňuje také kopírování do souboru ve formátu *.TIFF a *.PDF. Soubor je možno uložit na osobní paměťová média
(Flash-disk, CD-R) a odnést, poslat E-mailem
nebo přes FTP.


Tato služba je zdarma. Prosíme však uživatele o maximální samostatnost při používání těchto strojů, podle připravených návodů. Personál knihovny rád pomůže a poradí avšak primárně plní jiné pracovní úkoly.

Poskytujeme CD-R za 15,-Kč.


Návod ZDE

    webmaster