Hodnocení přednášek

(Výsledky ankety na Lužnickém semináři)
 
 

Všichni účastníci (studenti) vyplňovali dotazník se třemi základními otázkami:

Odpovědi na tyto otázky byly hodnoceny v pětistupňové škále "známek"; nejnižší číslo znamená nejvyšší hodnocení v dané kategorii (nejužitečnější, nejzajímavější a nejméně složité, čili složitost je chápána jako negativum). Dotazníky byly anonymní.

Při zpracování jsme vyloučili všechny přednášky, které byly hodnoceny pěti a méně hodnotiteli (alespoň v jednom kritériu). Tak zůstalo v hodnocení 27 přednášek a kursů. Celkem bylo hodnocení postaveno na zpracování 17 vyplněných dotazníků.
 

Výsledky

Výsledky v kritériu "užitečnost" ukazuje Obr. 1. Zde z 8 nejlépe hodnocených kursů je překvapivě 6 exkursí či seminářů. To naznačuje, že exkurse jsou pociťovány jako těžiště geobotanické výuky.
Výsledky v kritériu "zajímavost" ukazuje Obr. 2. Zde z prvních deseti nejzajímavějších kursů je opět 6 exkursí nebo seminářů. Přednášky, které se umístily nejlépe, jsou typicky přednášky turnusové povahy "O vědě" (Ekofysiologie, Divoká karta, spolu s Vývojem přírody). Překvapivě je dobře hodnocen systém; ostatní systematické přednášky (Vegetace, Biomy, Úvod do geobotaniky) jsou považovány za nezajímavé.
Výsledky v kritériu "složitost" ukazuje Obr. 3. Zde opět některé exkurse jsou jednoduché (nikoli však PopKurs a Fytkurs, jakkoli oba považované za užitečné a relativně zajímavé - fytkurs v obou kritériích více). Za složité jsou bez výjimky považovány přednášky, při nichž se na tabuli objeví byť i jen jedna formule (PopBiol, Biostatistika, Ekologie společenstev, Praktikum, Ekologie rostlin, Popkurs, Nauka o vegetaci). V závěsu za nimi jsou "systematické" přednášky (Systém, Vegetace).
Vztah mezi průměrným hodnocením v kritériu "užitečnost" a "zajímavost" ukazuje Obr. 4. Mezi hodnocením v těchto dvou kritériích je určitý vztah: užitečnější přednášky jsou obvykle hodnoceny i jako zajímavé (s výjimkami užitečné, ale nezajímavé statistiky a zajímavé, ale neužitečné dendrologie)

Vztah mezi průměrným hodnocením v kritériu "užitečnost" a "složitost" ukazuje Obr. 5. Mezi hodnocením v těchto kritériích v zásadě žádný vztah není (ale trochu schází přednášky nahoře vpravo, tj. velmi složité a zcela neužitečné)Pár obecných pozorování


Dotazník navrhli a hodnocení zpracovali Vlasta Juklíčková, Ariana Kulhánková a Tomáš Koubek