Fotky z akcí Geobotaniky

Fyt-popkurz ve Velemíně (červen 2010) - přijemný letní týden se snímkováním a populačkou Mercurialis, trochou vědy a prima večery u Marešů a u ohně

   

Exkurze za mechy (březen a duben 2010) - exkurze se Zdeňkem Soldánem do zahrady, na Závist a do Prokopáku

   

Noční archeologie Zámky (březen 2010) - moje druhá a opět skvělá Noční archeologie na hradišti Zámky s návštěvou menhiru, kostelíka a ohníčkem...

   

Noc na Karlštejně (březen 2010) - výtečné představení studentského divadelního spolku Hamba

   

Zimní slunovrat 2009 - klasická geobotanická vánoční besídka s představením (Botanická šestka), dražbou molekulárních hodin a hraním až do pozdních hodin

   

Clonal plant workshop in Leuven - great conference in beautiful city of Leuven, excursion to grasslands and a short trip to Brugge

   

Letní slunovrat - klasická oslava v refugiu Botanické zahrady

   

Exkurze do Větrušické rokle - floristická exkurze vedená Karlem Boublíkem, krom samotné rezervace na svazích Vltavy jsme byli i ve včelařském výzkumném ústavu se skvělou medovinou

   

Konference ČSPE v Ostravě - druhá konference naší ekologické společnosti v neobvyklém prostředí Ostravy a muzea hornictví na Landeku; výlet do PR Černý les

   

Zimní slunovrat 2008 - tradiční vánoční besídka, tentokrát pořádaná Botanicko-ekologickou cestovní kanceláří

   

Zmeškalčiny narozeniny - procházka zasněženým okolím Mnichovic s výbornou stopovací hrou od Zity a Terky

   

Lužnice 2008 - výjezd na Lužnici s procházkou kolem staré řeky

   

Podzimní slunovrat 2008 - jako obvykle povídání a bašta

   

Letní slunovrat 2008 - klasická oslava po státnicích

   

Dobronice 2008 - terénní botanický kurz v Dobronicích u Tábora

   

Lucemburk 2008 - každoroční konference populačně biologické sekce GFÖ

   

Konference ČSPE v Třeboni - zakládající konference České společnosti pro ekologii

   

Exkurze do Českého krasu - exkurze na kytky do Českého krasu vedená Petrem Petříkem

   

Výročí pana inženýra Vařeky - ve velké geobotanické pracovně

   

Hospody (průběžně) - různé fotky z Báby a z Kotvy

   

Zimní slunovrat 2007 - tradiční vánoční besídka Geobotaniky s pohoštěním, popovídáním a divadlem

   

Lužnice 2007 - výjezdní zasedání Geobotaniky - povídání, přednášky, procházky a večerní zpívání

   

Podzimní slunovrat 2007 - oslava státnic a obhajob diplomantů geobotaniky