Lokální adaptace v rostlinných populacích:
určující mechanismy a význam v dynamicky měnící se krajině

Aktualizováno
4.1.2007