Zaměstnanci a studenti

Zaměstnanci

David SvobodaRNDr. David Svoboda, Ph.D.
Kontakt: david.svoboda[at]email.cz; II. patro, č. dveří 94, tel. 221 951 658
Zaměření: ekologie epifytů, bioindikace, floristika vybraných skupin lišejníků. Studijní poradce pro zaměření lichenologie; kurátor herbáře lišejníků Univerzity Karlovy v Praze (PRC).
Zdeněk PaliceRNDr. Zdeněk Palice, Ph.D
Kontakt: zdenek.palice[at]ibot.cas.cz; II. patro, č. dveří 89
Zaměření: floristika vybraných oblastí ČR a SR, lišejníky Ekvádoru

Ph.D. studenti

Jakub StarostaMgr. et ing. Jakub Starosta
Téma DizP: Populační struktura terčovníku Physconia muscigena (Ach.) Poelt a její význam pro přežívání v postglaciálních refugiích.
Ivana ČernajováMgr. Ivana Černajová
Kontakt: ivkacerka[at]gmail.com; II. patro, č. dveří 85
Zaměření: lichenofágie na pozadí sekundárních metabolitů
DP:Lichenofágia na pozadí sekundárnych metabolitov
Jana SteinováMgr. Jana Steinová
Kontakt: jana.steinova[at]gmail.com
Zaměření: diverzita a fylogeneze symbiotických partnerů červenoplodých dutohlávek a jim příbuzných druhů
DP:Revize skupiny Cladonia coccifera ve střední Evropě s důrazem na území ČR
Lada SyrovátkováMgr. Lada Syrovátková (přerušeno)
Kontakt: lada.syrovatkova[at]gmail.com
Zaměření: fylogeografie Evernia divaricata a E. mesomorpha, lišejníky Doupovských hor
DP:Návrat epifytických lišejníků na území Doupovských hor po snížení znečištění ovzduší

Studenti

Veronika LenzováBc. Veronika Lenzová
Téma DP: Diverzita lišejníků na původních lesních dřevinách v České republice
Účitelská DP: Lišejníky Trubínského vrchu u Berouna a studie Aspicilia dominiana
Bc. Gabriela Zvěřinová
Téma DP: Rozšíření a ekologie rodu Cetrelia v České republice

Externí spolupracovníci

František BoudaMgr. František Bouda
Kontakt: fbouda[at]centrum.cz; Národní muzeum Praha
Zaměření: floristika vybraných oblastí ČR
DP:Lišejníky reliktních borů
Ondřej PeksaMgr. Ondřej Peksa, Ph.D.
Kontakt: Opeksa[at]zcm.cz; Západočeské muzeum v Plzni
Zaměření: ekologie a taxonomie lišejníkových fotobiontů, floristika západních Čech
DP:Diverzita a ekologie lišejníků Povydří
Jan Vondrákdoc. Mgr. Jan Vondrák, Ph.D.
Kontakt: j.vondrak[at]seznam.cz; AV ČR Průhonice, ČZU v Praze
Zaměření: taxonomie Teloschistaceae
Jiří MalíčekMgr. Jiří Malíček, Ph.D.
Kontakt: jmalicek[at]seznam.cz; Botanický ústav AV ČR Průhonice
Zaměření: taxonomie vybraných skupin rodu Lecanora se zaměřením na okruh Lecanora subfusca, diverzita a ekologie pralesovitých porostů střední Evropy, floristika vybraných oblastí Evropy (zvláště ČR)
DP:Epifytické druhy skupiny Lecanora subfuscav České republice
Herbářová databáze (do 2015):zde