Publikace

2015

Hofmeister J., Hošek J., Brabec M., Dvořák D., Beran M., Deckerová H., Burel J., Kříž M., Borovička J., Bět’ák J., Vašutová M., Malíček J., Palice Z., Syrovátková L., Steinová J., Černajová I., Holá E., Novozámská E., Čížek L., Iarema V., Baltaziuk K. & Svoboda T. (2015): Value of old forest attributes related to cryptogam species richness intemperate forests: A quantitative assessment. – Ecological Indicators, 57: 497–504.

Jadrná I. (2015): Lišejníky a eutrofizace. [Lichens and eutrophication] – Bryonora, 55: 68–72.

Jørgensen P.M. & Palice Z. (2015): Additions to the cyanolichens of the Andes. - Herzogia, 28: 285–287.

Lenzová V. & Svoboda D. (2015): Lišejníky Trubínského vrchu u Berouna. [Lichens of the Trubínský vrch hill near Beroun] – Bryonora, 56: 72–80.

Malíček J. (2015): Lišejníky NPP Medník v údolí Sázavy (střední Čechy). [Lichens of Medník National Nature Monument in the Sázava River valley (Central Bohemia)]. – Bryonora, 55: 46–55.

Malíček J. (2015): Lišejníky Křížovského lomu v CHKO Blaník. – Pod Blaníkem, 19/3: 3–5.

Malíček J., Bouda F., Liška J., Palice Z. & Peksa O. (2015): Contribution to the lichen biota of the Romanian Carpathians. – Herzogia, 28: 713–735.

Malíček J. & Palice Z. (2015): Epifytické lišejníky Jilmové skály na Šumavě [Epiphytic lichens of the Jilmová skála in the Šumava Mts]. – Bryonora, 56: 56–71.

Malíček J., Peksa O. & Steinová J. (2015): Lišejníky sutí v jižních Brdech [Lichens of boulder screes in the southern Brdy Hills]. – Bryonora, 56: 24–44.

Malíček J. & Syrovátková L. (2015): Kde přežít v těžkých časech? Refugia epifytických lišejníků [Where to Survive in Difficult Times? Refugia for Epiphytic Lichens]. – Živa, 2015/2: 59–61.

Peksa O., Bouda F., Halda J.P., Malíček J., Svoboda D., Uhlík P. & Vondrák J. (2015): Lišejníky starých porostů Českého lesa. – Český les, 14: 41–45.

Resl P., Schneider K., Westberg M., Printzen C., Palice Z., Thor G., Fryday A., Mayrhofer H. & Spribille T. (2015): Diagnostics for a troubled backbone: testing topological hypotheses of trapelioid lichenized fungi in a large-scale phylogeny of Ostropomycetidae (Lecanoromycetes). – Fungal Diversity, 73: 239–258.

Steinová J., Bouda F., Malíček J., Palice Z., Peksa O., Svoboda D. & Vondrák J. (2015): Poznámky k rozšíření a ekologickým preferencím zástupců skupiny Cladonia coccifera v České republice. [Notes on distribution and ecological preferences of Cladonia coccifera group members in the Czech Republic]. – Bryonora, 55: 4–19.

Škaloud P., Steinová J., Řídká T., Vančurová L. & Peksa O. (2015): Assembling the challenging puzzle of algal biodiversity: species delimitation within the genus Asterochloris (Trebouxiophyceae, Chlorophyta). – Journal of Phycology, 51: 507–527.

Šoun J., Bouda F., Kocourková J., Malíček J., Peksa O., Svoboda D., Uhlík P. & Vondrák J. (2015): Lišejníky zaznamenané během jarního setkání Bryologicko-lichenologické sekce ČBS na Manětínsku (západní Čechy) v dubnu 2014. [Lichens recorded during the spring meeting of the Bryological and lichenological section CBS in the Manětín region (Western Bohemia), April 2014]. – Bryonora, 55: 20–36.

Vondrák J. & Malíček J. (2015): Teloschistaceae Velké kotliny a Petrových kamenů v Hrubém Jeseníku [Teloschistaceae of the localities Velká kotlina and Petrovy kameny in the Hrubý Jeseník Mts]. – Bryonora, 56: 45–55.

Vondrák J., Malíček J., Šoun J. & Pouska V. (2015): Epiphytic lichens of Stužica (E Slovakia) in the context of Central European old-growth forests. – Herzogia, 28: 104–126.

Zvěřinová G. (2015): Sekundární metabolity lišejníků a jejich funkce. [Secondary metabolites of lichens and their functions]. – Bryonora, 55: 64–67.

2014

Černajová I. & Svoboda D. (2014): Lichen compounds of common epiphytic Parmeliaceae species deter gastropods both in laboratory and in Central European temperate forests. – Fungal Ecology, 11: 8–16.

Fačkovcová Z., Palice Z., Vondrák J., Liška J. & Guttová A. (2014): Lišajníky Cerovej vrchoviny (južné Slovensko) [The lichens of Cerová vrchovina Mts (southern Slovakia)]. – Bryonora, 54: 22–42.

Malíček J. (2014): A revision of the epiphytic species of the Lecanora subfusca group (Lecanoraceae, Ascomycota) in the Czech Republic. – Lichenologist, 46: 489–513.

Malíček J. (2014): Zajímavé nálezy lišejníků z Hrubého Jeseníku a Králického Sněžníku. Interesting records of lichens from the Hrubý Jeseník Mtsa nd Králický Sněžník Mts. – Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci, 307: 32–48.

Malíček J. & Kocourková J. (2014): Lišejníky chráněných území Na Babě a Vraní skála na Křivoklátsku. Lichens of protected areas Na Babě and Vraní skála in the Křivoklát region (Central Bohemia). – Bryonora, 53: 1–15.

Malíček J. & Veverková A. (2014): Změny a dynamika vegetace doubrav po prosvětlení v NPR Drbákov-Albertovy skály (střední Čechy). Changes and dynamics of oak-forest vegetation after release cutting in Drbákov-Albertovy skály National Nature Reserve (Central Bohemia). - Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Přírodní vědy, 54: 122–141.

Malíček J. & Vondrák J. (2014): Příspěvek k poznání lichenoflóry Rašeliniště Jizery a Rašeliniště Jizerky. Contribution to the knowledge of lichen flora of Rašeliniště Jizery and Rašeliniště Jizerky (Northern Bohemia). – Bryonora, 53: 16–26.

Malíček J., Palice Z. & Vondrák J. (2014): New lichen records and rediscoveries from the Czech Republic and Slovakia. – Herzogia, 27: 257–284.

Malíček J. & Steinová J. (2014): Rostliny a lišejníky acidofilních stepí ve středním Povltaví. Vascular plants and lichens of acidophilous steppes in the Middle Vltava Region (Central Bohemia). – Zprávy České botanické společnosti, 49: 243–260.

Svoboda D., Halda J.P., Malíček J., Palice Z., Šoun J. & Vondrák J. (2014): Lišejníky Českého krasu: shrnutí výzkumů a soupis druhů. Lichens of the Český kras/Bohemian Karst (Central Bohemia, Czech Republic): a summary of previous surveys and a checklist of the area. – Bohemia centralis, 32: 213–265.

Wagner B., Peksa O., Svoboda D. & Ritterová-Zelinková J. (2014): Lišejníky vrchu Lovoše v Českém středohoří [Lichens of the Lovoš Mt. (České středohoří Mts, Czech Republic)]. – Bryonora, 54: 1–10.

2013

Flakus A., Sipman H.J.M., Bach K., Rodriguez Flakus P., Knudsen K., Ahti T., Schiefelbein U., Palice Z., Jabłońska A., Oset M., Meneses Q. R.I. & Kukwa M. (2013): Contribution to the knowledge of the lichen biota of Bolivia. 5. – Polish Botanical Journal, 58: 697–733.

Malíček J. (2013): Lišejníky Týnčanského krasu. – Zprávy České botanické společnosti, 48: 143–162.

Malíček J. (2013): Zajímavé nálezy lišejníků v Brdech. – Erica, 20: 67–101

Malíček J., Berger F., Bouda F., Cezanne R., Eichler M., Kocourková J., Müller A., Palice Z., Peksa O., Šoun J. & Vondrák J. (2013): Lichens recorded during the autumnal bryo-lichenological meeting in Novohradské hory Mts in 2012. – Bryonora, 51: 24–35.

Malíček J.& Palice Z.(2013): Lišejníky Žofínského pralesa. – Živa, 2013/3: 105–107.

Malíček J. & Palice Z. (2013): Lichens of the virgin forest reserve Žofínský prales (Czech Republic) and surrounding woodlands. – Herzogia, 26: 253–292.

Malíček J. & Powell M. (2013): Lecanora horiza and other surprises in the Lecanora subfusca group. – British Lichen Society Bulletin, 111: 66–71.

Palice Z., Printzen C., Spribille T., Svensson M., Tønsberg T., Urbanavichene I., Yakovchenko L.S. & Ekman S. (2013): Taxonomy of the genus Myrionora, with a second species from South America. – Lichenologist, 45: 159–167.

Steinová J., Bouda B., Halda J. P., Kukwa M., Malíček J., Müller A., Palice Z., Peksa O., Schiefelbein U., Svoboda D., Syrovátková L., Šoun J., Uhlík P. & Vondrák J. (2013): Lichens recorded during the 16th meeting of the bryological and lichenological section CBS in Slavkovský les mountains, April 2009. – Bryonora, 51: 1–14.

Steinová J., Stenroos S., Grube M. & Škaloud P. (2013): Genetic diversity and species delimitation of the zeorin-containing red-fruited Cladonia species (lichenized Ascomycota) assessed with ITS rDNA and β-tubulin data. – Lichenologist, 45: 665–684.

Urbanavichene I., Urbanavichus G., Mežaka A. & Palice Z. (2013): New records of lichens and lichenicolous fungi from the Southern Ural Mountains, Russia. II. – Folia Cryptogamica Estonica, 50: 73–80.

Vondrák J., Frolov I., Říha P., Hrouzek P., Palice Z., Nadyeina O., Halıcı G., Khodosovtsev A. & Roux C. (2013): New crustose Teloschistaceae in Central Europe. – Lichenologist, 45: 701–722.

Vondrák J., Palice Z., Mareš J. & Kocourková J. (2013): Two superficially similar lichen crusts, Gregorella humida and Moelleropsis nebulosa, and a description of the new lichenicolous fungus Llimoniella gregorellae. – Herzogia, 26: 31–48.

2012

Guttová A., Palice Z. & Paoli L. (2012): Výskyt Hyperphyscia adglutinata (lišajníky) na Slovensku. – Bryonora, 49: 24–28.

Guttová A., Palice Z., Czarnota P., Halda J.P., Lukáč M., Malíček J. & Blanár D. (2012): Lišajníky Národného parku Muránska planina IV – Fabova hoľa. – Acta Rerum Naturalium Musei Nationalis Slovaci, 43: 51–76.

Jørgensen P. M. & Palice Z. (2012): Collema paramense, sp. nova, with notes on Collema in the High Andes. – Bibliotheca Lichenologica, 108: 135–140.

Kubiak D. & Malíček J. (2012): Gyalidea minuta in Central Europe – new data on its distribution, ecology, and morphological variation. – Mycotaxon, 119: 11–16.

Malíček J. & Vondrák J. (2012): Lišejníky NPR Čertoryje v Bílých Karpatech [Lichens of the Čertoryje National Nature Reserve in the White Carpathians Mts]. – Bryonora, 50: 8–13.

Malíček J. & Vondrák J. (2012): Lišejníky NPR Jazevčí, Porážky a Zahrady pod Hájem v Bílých Karpatech [Lichens of natural reserves Jazevčí, Porážky, and Zahrady pod Hájem in the Bílé Karpaty Mts (Eastern Moravia)] . – Acta Mus. Richnov., Sect. Natur., 19: 1–11.

Malíček J. (2012): Mokřadní louky Sedlčanska – střípky z krajin minulých [The Sedlčany Region Wet Meadows – Small Fragments of Past Landscapes]. – Živa, 3: 113–114.

Malíček J. (2012): Sekundární metabolity lišejníků a jejich význam pro taxonomii [Lichens, Secondary Metabolites and Their Importance for Taxonomy]. – Živa, 6: 276–278.

Malíček J., Halda J. P., Kocourková J., Müller A., Palice Z., Peksa O. & Svoboda D. (2012): Lišejníky zaznamenané během podzimního bryologicko–lichenologického setkání v Labských pískovcích 2010. – Bryonora, 49: 17–23.

Malíček J., Hlaváček R., Neuwirthová H. & Pipek J. (2012): Zajímavé floristické nálezy ze Sedlčanska a přilehlé části vltavského údolí (střední Čechy) [Interesting floristic records from the Sedlčany region and adjacent part of the Vltava River valley (Central Bohemia)]. – Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, 52: 49–111.

Mayrhofer H., Malíček J., Rohrer A., Svoboda D. & Bilovitz P. O. (2012): New or otherwise interesting lichenized and lichenicolous fungi from Macedonia. – Fritschiana (Graz), 71: 1–35.

Svoboda D., Bouda F., Malíček J. & Hafellner J. (2012): A contribution to the knowledge of lichenized and lichenicolous fungi in Albania. – Herzogia, 25: 149–165.

Špryňar P., Palice Z. & Soldán Z. (2012): Za mechorosty, lišejníky a cévnatými rostlinami Karlického údolí. Botanical excursion to the Karlické údolí Valley: bryophytes, lichens and vascular plants. – Český Kras, 38: 11–18.

2011

Cardinale M., Steinová J., Rabensteiner J., Berg G. & Grube M. (2011). Age, sun and substrate: triggers of bacterial communities in lichens. – Enviromental Microbiology Reports, 4: 23–28.

Halda J. P., Bouda F., Fessová A., Kocourková J., Malíček J., Müller A., Peksa O., Svoboda D., Šoun J. & Vondrák J. (2011): Lichens recorded during the autumnal bryo–lichenological meeting in Železné hory Mts (Czech Republic), September 2009 [Lišejníky zaznamenané během podzimního bryologicko–lichenologického setkání v CHKO Železné hory v září 2009]. – Bryonora, 47: 40–51.

Jabłońska A., Palice Z. & Kukwa M. (2011): Notes on sorediate Porpidia species with a rusty coloured thallus from the Czech Republic. – Bryonora, 47: 8–13.

Malíček J., Bouda F., Kocourková J., Palice Z. & Peksa O. (2011): Zajímavé nálezy vzácných a přehlížených dutohlávek v České republice. – Bryonora, 48: 34–50.

Malíček J., Černajová I. & Syrovátková L. (2011): Lišejníky v lesních porostech Svatojiřského lesa a PP Černý orel a okolí [Lichens in forests in areas of Svatojiřský les and in the surrounding of Černý orel Nature Monument (Central Bohemia)] . – Muzeum a současnost, 26: 3–12.

Palice Z., Printzen C., Spribille T. & Elix J. A. (2011): Notes on the synonyms of Lecanora filamentosa. – Graphis Scripta, 23: 1–7.

Svoboda D.(2011): Lišejníky kolem nás. – Roverský kmen, 10/11: 45.

Svoboda D., Peksa O. & Veselá J. (2011): Analysis of the species composition of epiphytic lichens in Central European oak forests. – Preslia, 83: 129–144.

2010

Jørgensen P. M. & Palice Z. (2010): Additions to the lichen family Pannariaceae in Ecuador. – Nordic Journal of Botany, 28: 623–628.

Liška J. & Palice Z. (2010): Červený seznam lišejníků České republiky (verze 1.1). – Příroda, 29: 3–66.

Malíček J. (2010): Příspěvek k poznání květeny údolí Kocáby u Nového Knína [Contribution to the flora of the Kocába brook valley in the surrounding of Nový Knín (Central Bohemia)]. – Muzeum a současnost, 25: 111–138.

Malíček J. (2010): Zajímavé nálezy lišejníků v údolí Kocáby u Nového Knína (střední Čechy) [Interesting findings of lichens in the Kocába brook valley from the surrounding of Nový Knín (Central Bohemia)]. – Bryonora, 45: 19–30.

Malíček J., Palice Z., Kocourková J. & Müller A. (2010): Příspěvek k poznání flóry lišejníků CHKO Beskydy [Contribution to the lichen flora of the Beskydy Protected Landscape Area]. – Bryonora, 46: 56–66.

Pérez–Ortega S., Spribille T., Palice Z., Elix J. A. & Printzen C. (2010): A molecular phylogeny of the Lecanora varia group, including a new species from western North America. – Mycological Progress, 9: 523–535.

Sklenář P., Kovář P., Palice Z., Stančík D. & Soldán Z. (2010): Primary succession of high–altitude Andean vegetation on lahars of Volcán Cotopaxi, Ecuador. – Phytocoenologia, 40: 15–28.

Svoboda D., Peksa O. & Veselá J. (2010): Epiphytic lichen diversity in central European oak forests: Assessment of the effects of natural environmental factors and human influences. – Environmental Pollution, 158: 812–819.

Vondrák J., Halda J.P., Malíček J. & Müller A. (2010): Lišejníky zaznamenané během jarního bryologicko–lichenologického setkání ve Chřibech v dubnu 2010 [Lichens recorded during the spring bryo–lichenological meeting in Chřiby Mts (Czech Republic), April]. – Bryonora, 45: 36–42.

Vondrák J., Palice Z., Khodosovtsev A. & Postoyalkin S. (2010): Additions to the diversity of rare or overlooked lichens and lichenicolous fungi in Ukrainian Carpathians. – Chornomors’k. Bot. Zhurn., 6: 6–34.

Vybrané starší publikace

Etayo J., Palice Z. & Spribille T. (2009): Candelariella boleana, a new epiphytic species from southern and central Europe (Candelariaceae, Ascomycota). – Nova Hedwigia, 89: 545–552.

Liška J., Palice Z. & Slavíková Š. (2008): Checklist and Red List of lichens of the Czech Republic. – Preslia, 80: 151–182.

Liška J., Palice Z., Dětinský R. & Vondrák J. (2006): Changes in distribution of rare and threatened lichens in the Czech Republic II. – In: Lackovičová A., Guttová A., Lisická E. & Lizoň P. (eds.), Central European lichens – diversity and threat, p. 241–258, Mycotaxon Ltd., Ithaca.

Lumbsch H. T., Schmitt I., Palice Z., Wiklund E., Ekman S. & Wedin M. (2004): Supraordinal phylogenetic relationships of Lecanoromycetes based on a Bayesian analysis of combined nuclear and mitochondrial. – Molecular Phylogenetics and Evolution, 31: 822–832.

Palice Z. & Printzen C. (2004): Genetic variability in tropical and temperate populations of Trapeliopsis glaucolepidea: evidence against long–range dispersal in a lichen with disaunct distribution. – Mycotaxon, 90: 43–54.

Palice Z., Schmitt I. & Lumbsch H.T. (2005): Molecular data confirm that Omphalina foliacea is a lichen–forming basidiomycete. – Mycol. Res., 109: 447–451.

Stenroos S., Huhtinen S., Lesonen A., Palice Z. & Printzen C. (2009): Puttea, gen. nov., erected for the enigmatic lichen Lecidea margaritella. – Bryologist, 112: 544–557.

Svoboda D. (2007): Evaluation of the European method for mapping lichen diversity (LDV) as an indicator of environmental stress in the Czech Republic. – Biologia, Bratislava, 62/4: 424—431.

Svoboda D. (2007): Lichens of the central part of the Bohemian Karst. – Novit. Bot. Univ. Carol., 18: 15–52.

Svoboda D. (2007): Phaeophyscia hirsuta – a little known lichen in the Czech Republic. – Graphis Scripta, 19: 33–36.

van den Boom P.P.G. & Palice Z. (2006): Some interesting lichens and lichenicolous fungi from the Czech Republic. – Czech Mycology, 58: 105–116.

Vondrák J., Kocourková J., Palice Z. & Liška J. (2006): New and noteworthy lichens in the Czech Republic – genus Rinodina. – In: Lackovičová A., Guttová A., Lisická E. & Lizoň P. (eds), Central European lichens – diversity and threat, p. 109–117, Mycotaxon Ltd., Ithaca.

Vondrák J., Kocourková J., Palice Z. & Liška J. (2007): New and noteworthy lichens in the Czech Republic – genus Caloplaca. – Preslia, 39: 163–184.

Vondrák J., Šoun J., Hrouzek P., Říha P., Kubásek J., Palice Z. & Søchting U. (2008): Caloplaca subalpina and C. thracopontica, two new saxicolous species from the Caloplaca cerina group (Teloschistales). – Lichenologist, 40: 375–386.