Přednášky

MB120P76I Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii):

zmínka o lišejnících v rámci systému, dvouhodinové praktikum z lišejníků.

MB120P76U Botanika bezcévných rostlin (pro učitelské kombinace)

MB120T61 Terénní cvičení z botaniky:

je demonstrováno cca 20 druhů nejcharakterističtějších zástupců.

MB120T52 Speciální exkurze kryptogamologická:

lišejníky demonstrovány společně s houbami, mechorosty a parazity (fytopatologie).

MB120P32 Biologie lišejníků:

1x za dva roky, "obecná lichenologie".

MB120P64 Ekologie mechorostů a lišejníků:

1x za dva roky, půl na půl s mechosrosty.

MB120P29 Lichenologie speciální:

systematická lichenologie, nejnovější pojetí.

MB120P30 Vybrané kapitoly z lichenologie I:

kurzy zacíleny zejména na problematiku determinace některých rodů (Peltigera, Parmelia,s.l., Cladonia, subg. Cladina atp. dle přání posůuchačů.

MB120T02 Speciální lichenologická exkurze:

většinou spojena s Mykologicko-fytopatologickou exkurzí.

MB120P129 Lichenologické determinační praktikum I., II.:

základní determinační kurs pro makrolišejníky s důrazem na rozmanitost vegetačních struktur (I.) a pro mikrolišejníky s důrazem ana určování pomocí znaků na plodnicích + TLC. Kurz určen primárně pro nelichenology.

MB120T52 Speciální exkurze kryptogamologická