Letošní výsledky našeho projektu

V letošním roce se nám podařilo získávat výsledky z našich pokusů týkajících se využívání jednotlivých míst v krajině opylovači a také jsme dále postoupili ve zkoumání preferencí pestřenek a dalších faktorů ovlivňujících jejich aktivitu. Na tyto dílčí výsledky se můžete nově podívat v sekci Kde o sobě dáváme vědět, kde u jednotlivých konferenčních příspěvků z roku 2012 si můžete tentokrát prohlédnout nejen abstrakty, ale také celá presentovaná plakátová sdělení.

Krom těchto příspěvků na vědeckých konferencích jsme napsali popularisační článek do Živy, ve kterém se snažíme přiblížit některé výsledky z pokusu Jiné čtverce a také jejich praktické dopady. Článek je uložen ve stejné sekci.