Rozmanitost struktury opylovacích sítí v rámci jedné louky

Hadrava, J. (1), Janovský, Z. (2), Mikát, M. (1)

1) katedra zoologie, PřF UK, Praha
2) katedra botaniky, PřF UK, Praha

Studie z oblasti ekologie opylování v posledních letech věnují velkou pozornost celým
společenstvům rostlin a jejich opylovačů, zatímco práce o jednotlivých opylovačích či rostlinách
se dostávají na okraj badatelského zájmu. Společenstvo si můžeme představit jako množinu
entomogamních rostlin a množinu jejich opylovačů. Mezi některými rostlinami a některými
opylovači pak probíhají opylovací interakce, které celý systém uspořádávají do struktury sítě.
Pomocí teorie grafů lze v těchto sítích spočítat řadu charakteristik, které by měly vypovídat
o struktuře a koherenci celého společenstva a o relativním významu jednotlivých skupin
opylovačů. Ačkoli je těmto charakteristikám sítí přikládán poměrně velký význam, jen málo je známo o jejich variabilitě v malých prostorových měřítkách. Rozmanitost struktury sítě v rámci
plochy odpovídající svou velikostí jedné louce bývá pod rozlišovací schopnost většiny studií; na
plochy takovýchto rozloh bývá pohlíženo jako na jednu homogenní síť.

V našem příspěvku prezentujeme výsledky pilotní studie, v níž jsme se zabývali strukturou
sítě popisující společenstvo jedné louky na Kutnohorsku. Kromě samotné sítě jsme sledovali,
jak se strukturní charakteristiky liší mezi jednotlivými podsložkami sítě odpovídajícími různým
částem této louky. V diskusi se zabýváme vypovídací hodnotou a biologickou relevancí
jednotlivých charakteristik.

Výzkum byl podpořen grantem GAČR P505/11/1589.

Presentováno na konferenci Zoologické dny 2013 v Brně ve dnech 7.-8. 2.  2012.

Zpět do sekce Kde o sobě dáváme vědět.

PřílohaVelikost
PDF icon Poster z konference3.16 MB