Je pro opylovače důležitější, kde jídlo roste, než jaké je? O pestřenkách (Syrphidae) a jejich vztazích k biotopům a postupně rozkvétajícím zdrojům.

Janovský, Z. (1), Uhlíková, N. (2), Gruberová, P. (2), Pavlíková, A. (3), Kmecová, K. (4), Horčičková, E. (1), Smyčka, J. (1), Herben, T. (1,5)

1) katedra botaniky, Přírodovědecká fakulta University Karlovy
2) Gymnasium Johanna Keplera, Praha 6 - Pohořelec
3) katedra zoologie, Přírodovědecká fakulta Jihočeské university v Českých Budějovicích
4) Zahradnická fakulta Mendelovy university v Brně
5) Botanický ústav, AVČR

Pestřenky jsou obvykle považovány za generalistické opylovače. Zejména v letních měsících jsou velmi početné a jejich význam v opylování je značný. Studovali jsme společenstva pestřenek a jejich vztah ke zdrojům květů v krajinném měřítku ve třech termínech v průběhu jejich maxima v červenci a v srpnu. Soustředili jsme se rovněž na roli lučních a lemových biotopů (meze v polích, lemy cest atd.).

Rozklad variability ve složení společenstev pestřenek ukázal, že jejich společenstva jsou výrazně strukturována v čase (v řádu deseti dnů). Nabídka potravních zdrojů na konkrétním odchytovém bodu hrála srovnatelně významnou roli. Naopak rozdíl mezi lučními a lemovými biotopy nebyl výrazný a bylo lze jej připsat rozdílům ve složení potravní nabídky. Poměrně zajímavá byla skupina středně hojných druhů pestřenek, které se stěhovaly mezi jednotlivými termíny výzkumu z lemů do luk tak, jak postupně rozkvétaly a odkvétaly jejich preferované druhy rostlin.

Z praktického pohledu je důležité, že lemové biotopy představují pro pestřenky srovnatelně hodnotný zdroj jako louky, byť rozhodně nelze hovořit o jejich nahraditelnosti (překryv druhových spekter je pouze částečný). Zároveň se ukazuje, že míra vazby jednotlivých pestřenek na konkrétní druhy (skupiny druhů) rostlin je značně proměnlivá. Pro úžeji vázané druhy mohou představovat lemové biotopy prvek zvyšující jejich šance na přežití v intensivně využívané krajině, a to prodloužením období, kdy kvetou preferované druhy rostliny.

Předneseno na konferenci České společnosti pro ekologii (ČSPE) v Brně ve dnech 18.-20.10. 2013.

Zpět do sekce Kde o sobě dáváme vědět.

PřílohaVelikost
PDF icon Presentace k přednášce2.15 MB