Factors influencing foraging of large hoverflies

Pavlíková, A. (1,2,3), Janovský, Z. (2), Říhová, D. (2,4), Mikát, M. (4), Vosolsobě, S. (5), Ponert, J. (5)

1) katedra zoologie, PřF JU, České Budějovice
2)Katedra botaniky, PřF UK, Praha
3) Entomologický ústav BC AVČR
4) Katedra zoologie, PřF UK, Praha
5) Katedra experimentální biologie rostlin, PřF UK, Praha

We studied, how plant traits and weather conditions influence pollination activity of several
large hoverfly species (Diptera, Syrphidae, Eristalini) in the meadow. We present here a fiveyear
study focusing on among-species ecological differences in foraging behaviour with respect
to traits of plant individuals and actual weather conditions.

This research was funded by GACR P505/11/1589 and GAJU 144/2010/P.

Presentováno na konferenci Zoologické dny 2013 v Brně ve dnech 7.-8. 2.  2012.

Zpět do sekce Kde o sobě dáváme vědět.