Kde o sobě dáváme vědět

O průběžných výsledcích našeho výzkumu pravidelně informujeme na odborných konferencích. V roce 2012 nám tak vyšel první popularisační článek v českém biologickém časopise Živa. Nedávno nám navíc vyšel první odborný článek. Konferenční příspěvky a zmíněné články si zde můžete přečíst:

Vztahy rostlin a opylovačů na louce, aneb nejen botanici určují rostliny

článek vyšel v časopise Živa 4/2012

Conspecific and Heterospecific Plant Densities at Small-Scale Can Drive Plant-Pollinator Interactions

[Hustoty populace rostlin stejného i odlišného druhu na malé škále mohou ovlivňovat podobu opylovacích vztahů] článek vyšel v časopise PLoS One v říjnu 2013

Česky psané příspěvky

 • 2009 Brno, Zoodny
  Chování a aktivita opylovačů Succisa pratensis (příspěvek, celý sborník)
 • 2010 Praha, Zoodny
  Aktivita opylovačů čertkusu lučního jako funkce vlastností jednotlivých rostlin a povětrnostních podmínek (příspěvek)
  Efektivita přenosu pylu u opylovačů čertkusu lučního (příspěvek, celý sborník)
 • 2011 Brno, Zoodny
  Prostorová a denní aktivita pestřenek na vlhké louce (příspěvek)
  Protichůdné selekční tlaky opylovačů a granivorů (příspěvek)
  Pestřenky a květy – konzervativnost nebo preference? (příspěvek, celý sborník)
 • 2011 Kostelec n. Černými lesy, konference ČZU
  Vztahy lučních rostlin s opylovači – kdo s kým a kolik to může stát? - zvaná přednáška (příspěvek)
 • 2012 Olomouc, Zoologické dny
  Prostorová aktivita pestřenek rodu Eristalis (Diptera: Syrphidae) (příspěvek, celý sborník)
 • 2013 Brno, Zoologické dny
  Rozmanitost struktury opylovacích sítí v rámci jedné louky (příspěvek)
  Factors influencing abundances of hoverfly pollinators in agricultural landscape: Do
  unmown verges provide quality catering?
  (příspěvek)
  Factors influencing foraging of large hoverflies (příspěvek)
  Pestřenky (Syrphidae) a opylování v zemědělské krajině – Potřebujeme louky, nebo stačí
  jenom lem u silnice?
  (příspěvek, celý sborník)
 • 2013 Brno, konference České společnosti pro ekologii
  Co ovlivňuje reprodukční úspěšnost běžných druhů rostlin v krajině? (příspěvek)
  Je pro opylovače důležitější, kde jídlo roste, než jaké je? O pestřenkách (Syrphidae) a jejich vztazích k biotopům a postupně rozkvétajícím zdrojům (příspěvek)

Německy psané příspěvky

 • 2011 Vídeň, Universität für Bodenkultur, Wien
  Passen die Schwebfliegen auf Pflanzengesellschaften auf? - Wann können die tschechische „Pflanzenfördermaßnahmen“ auch Schwebfliegen unterstützen (příspěvek)

Anglicky psané příspěvky

 • 2009 Bern, GfÖ
  Factors influencing pollinators of Succisa pratensis (příspěvek, celý sborník)
 • 2011 Oxford, GfÖ
  Opposing Selective Pressures Imposed by Pollinators and Seed Predators on Succisa pratensis (příspěvek, celý sborník)
 • 2011 Glasgow, 6th International Symposium on the Syrphidae
  What does influence large hoverfly activity more? Individual host plant traits or actual weather conditions? (příspěvek)
  Spatial activity of several species of genera Eristalis and Helophilus (příspěvek, celý sborník)
 • 2011 Praha, KDEBR
  One ordinary day on the meadow: The life of the anthers (příspěvek, celý sborník)
 • 2012 Sundvollen, ISEC - 2nd International Statistical Ecology Conference
  The preferred and the near - the actual hoverfly preferences for host plants and the role of spatial aspect (příspěvek)
  Improving mark-release-recapture estimates of short-lived highly mobile pollinators using additional information on weather and landscape composition (příspěvek, program konference propojený s abstrakty)
 • 2012 Birmingham, Výroční setkání Britské ekologické společnosti (Annual Meeting of the BES)
  Flower constancy altering the outcome of preferential behaviour of pollinator  (příspěvek)
  Factors influencing abundances of hoverfly pollinators in agricultural landscape: Do linear verges provide quality catering? (příspěvek)
  Factors influencing foraging of large hoverflies (příspěvek, celý sborník)
 • 2013 Tartu, Plant Population Biology Conference (konference Německé spoelčnosti pro ekologii GfÖ)
  Flowering a week later is dearly bought off by lower reproductive success – What influences pollination success in a cultural landscape? (příspěvek, sborník)
 • 2013  Londýn, INTECOL 2013 (kongres ke 100 letům British Ecological Society)
  Flowering a week later due to shifted hay cut is dearly bought off by lower reproductive success through pollinator mismatch – The intrigues of pollination biology in agricultural landscapes (příspěvek)