6th Syrphid Symposium

Na začátku srpna tohoto roku proběhlo ve skotském Glasgow symposium vědců zaměřené na studium pestřenek. V zastoupení Anežkou Pavlíkovou, Míšou Mikátem a Jirkou Hadravou jsme představili náš tým a prezentovali dosavadní výsledky výzkumu preferencí a přeletového chování velkých eristalinních pestřenek na Kutnohorsku. (Výtahy našich příspěvků si můžete přečíst zde).

Konference patřila na počet účastníků k těm menším, avšak pokrývala široké spektrum výzkumu. Příspěvky zahrnovaly biogeografii, morfologii, fylogenetiku ale i ekologii jednotlivých druhů. Celá konference se konala v prostorách zoologického oddělení Hunterova muzea blízko glasgowské univerzity. Atmosféra byla mimořádně přátelská a organizátoři zvolili program s dlouhými přestávkami, ve kterých se mohla rozvinout diskuze. Díky tomu jsme se i my seznámili s řadou odborníků a odnesli si mnohé poznatky. Mezi vědecké kapacity, které jsme poznali, patří bezesporu Francis Gilbert, profesor univerzity v Nottinghamu, zabývající se ekologií a potravními vztahy pestřenek i jiného hmyzu, Graham Rotheray z národního muzea Skotska, odborník na larvální stádia pestřenek, či Allan Stubbs, tvůrce atlasu pestřenek Velké Británie. Dále jsme se seznámili s Ximem Mengualem ze Smithsonianského institutu, žákem významného amerického odborníka na pestřenky F.C. Thompsona, či Torem Nielsenem z Norska, Carmen Stanescu z Rumunska a mnohými dalšími. V neposlední řadě jsme měli příležitost se konečně setkat s dr. Pavlem Láskou, významným olomouckým odborníkem, který nám poskytl nejednu cennou radu.

Poslední den konference jsme se zúčastnili výletu k výzkumné stanici u ledovcového jezera Loch Lomond. Zde jsme kromě majestátného jezera a dubových lesů zkoumali při krátkém výletu i hmyzí faunu. Pár zachycených okamžiků u jezera a na zpáteční cestě v Edinburgu.

Hromadná fotka účastníků konference