Pestřenky v Norsku - Mezinárodní konference o statistické ekologii

Ve dnech 3.-6. července se Zdeněk Janovský a Jirka Hadrava zúčastnili mezinárodní konferenci o statistické ekologii (ISEC), která se konala v norském Sundvollenu (asi 40 km západně od Oslo). Představili zde také některé naše dílčí výsledky na dvou plakátových presentacích. První se zabývala preferencemi pestřenek k jednotlivým rostlinám (výsledky pokusu "vidlák") a nesouladem zjištěných preferencí s celkovým rozdělením pestřenek na rostlinách v rámci louky. Na druhém plakátovém sdělení jsme se pak pokusili ostatní kolegy seznámit s obtížemi, s nimiž se setkáváme při vyhodnocování zpětných odchytů z pestřenek (jejich krátkověkost a vysoká míra migrace). Zároveň jsme se pokusili načrtnout možné cesty k překonání těchto obtíží (kvantifikace migrační schopnosti a její zapracování do modelu). Za tuto presentaci získal Jirka první cenu studentské soutěže.

V Norsku jsme se však nevěnovali pouze jenom statistice, ale byl i trochu čas dívat se po přírodě. Některá zjištění byla docela překvapivá, jako např. pozorování některých opylovačů mochny nátržníku (Potentilla erecta).