O pestřenkách vyšel článek v Živě

V zářijovém čísle Živy, věnovaném 100. výročí České botanické společnosti,  vyšel článek zabývající se popularisací výsledků našeho pokusu, kterému říkáme interně jiné čtverce.

Jedním z jeho klíčových zjištění je, že ač jsou včely na Handrkově nejpočetnějším opylovačem (alespoň v roce 2011), tak se soustředí jenom na několik málo hojných rostlin, které jsou pro ně zároveň dostatečně dobře přístupné. Jedná se v tomto případě o poněkud jinou realitu, něž jakou nám představuje např. Český svaz včelařů, o.s. na svém přiloženém propagačním plakátu. Tento plakát nám tam však přes dlouhý boj za něj nevzali, protože si nechtějí dělat "zlou krev". Ze stejného důvodu jsme ani nemohli ČSV přímo jmenovat. Ať žije krásná čistá věda a hledání poznání!

Článek najdete zařazený v oddíle Kde o sobě dáváme vědět.