2011

Vztahy lučních rostlin s opylovači – kdo s kým a kolik to může stát?

Zdeněk Janovský
katedra botaniky, Přírodovědecká fakulta University Karlovy
spoluautoři výsledků: Anežka Pavlíková, Michael Mikát, Jiří Hadrava, Eva Horčičková, Dagmar Říhová, Stanislav Vosolsobě, Marie Pospíšková, Jan Smyčka, Kateřina Kmecová

Spatial activity of several species of genera Eristalis and Helophilus

Michael Mikát (1), Jiří Hadrava (1), Zdeněk Janovský (2), Alexandr Kazda (3),
Klára Aldorfová (4), Šárka Mikátová (4) and Jan Martinek (4)

1) Dept. of Zoology, Faculty of Science, Charles University in Prague
2) Dept. of Botany, Faculty of Science, Charles University in Prague
3) Dept. of Algebra, Faculty of Mathematics and Physics, Charles University in Prague
4) Faculty of Science, Charles University in Prague

What does influence large hoverfly activity more? - Individual host plant traits or actual weather conditions?

Janovský, Z. (1), Pavlíková, A. (2), Říhová, D. (3), Mikát, M. (3), Vosolsobě, S. (4), Ponert, J. H. (4,5)

1) Dept. of Botany, Faculty of Science, Charles University in Prague
2) Dept. of Zoology, Faculty of Science, University of South Bohemia, České Budějovice
3) Dept. of Zoology, Faculty of Science, Charles University in Prague
4) Dept. of Experimental Plant Biology, Fac. of Sci., Charles University in Prague
5) Prague Botanical Garden

Passen die Schwebfliegen auf Pflanzengesellschaften auf?

Wann können die tschechische „Pflanzenfördermaßnahmen“ auch Schwebfliegen unterstützen

Zdeněk Janovský
Lehrstuhl für Botanik, Karlsuniversität Prag

Die Schwebfliegen sind eine wichtige Bestäubergruppe im Spätsommer und ihre Bedeutung als Bestäuber noch steigt mit dem Niedergang von Bienenzahlen in Tschechien (um eine Dritte gegen dem Zustand im 1993). Doch weniges ist gewusst über ihre Ökologie.

Pestřenky a květy - konzervativnost nebo preference?

Pospíšková, M. (1), Aldorfová, K. (2), Faltýnková, J. (3), Smyčka, J. (1), Janovský, Z. (1), Martinek, J. (3), Mikátová, Š. (3), Jersáková, J. (4)

1) katedra botaniky, Přírodovědecká fakulta UK, Praha
2) Gymnasium Českolipská, Praha
3) Přírodovědecká fakulta UK, Praha
4) katedra biologie ekosystémů, Přírodovědecká fakulta JU, České Budějovice

Protichůdné selekční tlaky opylovačů a granivorů

Pavlíková, A. (1), Říhová, D. (2), Janovský, Z. (3), Mikát, M. (2), Ponert, J. H. (4), Vosolsobě, S. (4)

1) katedra zoologie PřF JU, Branišovská 31, České Budějovice, 370 05
2) katedra zoologie PřF UK, Viničná 7, Praha 2, 128 44
3) katedra botaniky PřF UK, Benátská 6, Praha 2, 128 43
4) katedra experimentální biologie rostlin PřF UK, Viničná 5, Praha 2, 128 43

Prostorová a denní aktivita pestřenek na vlhké louce

Hadrava, J. (1), Janovský, Z. (2), Mikát, M. (1), Faltýnková, J. (3), Černá, I. (4), Kazda, A. (5), Korábek, O. (1), Mikátová, Š. (3), Horčičková, E. (2), Ponert, J. H. (6,7), Aldorfová, K. (8), Kmecová, K. (9), Holub, T. (10), Martinek, J. (3), Vosolsobě, S. (6), Pavlíková, A. (4), Říhová, D. (1), Pospíšková, M. (2), Jersáková, J. (11)

6th Syrphid Symposium

Na začátku srpna tohoto roku proběhlo ve skotském Glasgow symposium vědců zaměřené na studium pestřenek. V zastoupení Anežkou Pavlíkovou, Míšou Mikátem a Jirkou Hadravou jsme představili náš tým a prezentovali dosavadní výsledky výzkumu preferencí a přeletového chování velkých eristalinních pestřenek na Kutnohorsku. (Výtahy našich příspěvků si můžete přečíst zde).

Hromadná fotka účastníků konference

Opposing Selective Pressures Imposed by Pollinators and Seed Predators on Succisa pratensis

Janovský, Z. (1), Říhová, D. (1,2), Vosolsobě, S. (1,3), Ponert, J.H. (3,4), Mikát, M. (1,2) & Pavlíková, A. (5)

1) Department of Botany, Charles University Prague, Czech Republic
2) Department of Zoology, Charles University Prague
3) Department of Experimental Plant Biology, Charles University Prague
4) Prague Botanical Garden
5) Department of Zoology, University of South Bohemia, České Budějovice

Subscribe to RSS - 2011